Poláček, Karel - Okresní město

Žurnalista, humorista a prozaik Karel Poláček se narodil 22.3.1892 v Rychnově nad Kněžnou.V Rychnově studoval vyšší gymnázium, pro špatný prospěch musel opustit kvintu a opakoval ji na gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze.Tam také dokončil studia maturitou r.1912.Poté začal studovat na právnické fakultě Karlovy univerzity.Více času však pobýval doma v Rychnově.Tam řídil studentské loutkové divadlo, hrál v něm, psal a překládal hry.V Praze se Poláček při studiu pokoušel též o zaměstnání, byl však vždy zakrátko propuštěn.Do studia mu zasáhla 1.světová válka.Poláček sice absolvoval důstojnickou školu, nedosáhl však nikdy vyšší hodnosti než četařské.Válku prožil zčásti na srbské,zčásti na ruské frontě.Po převratu se Poláček ke studiím už nevrátil.Nastoupil jako úředník ve vývozní a dovozní komisi a na byrokratické praktiky reagoval povídkou Kolotoč,jejíž otištění v listu Tribuna se stalo začátkem jeho spisovatelské dráhy.V r.1920 začal přispívat do satiristických listů Štika venkova a Nebojsa, kde se seznámil s bratry Čapky.Od r.1922 soustavně spolupracoval s Lidovými novinami jako sloupkař a fejetonista a po vyhození z úřadu v září 1922 se stal novinářem z profese-podílel se na soudním zpravodajství.V r.1922 začal uveřejňovat sloupky a beletrické práce na pokračování v listě Tribuna, kde byl po odchodu z Lidových novin redaktorem do r.1928.Od května tohoto roku pracoval v listech koncernu Melantrich, především v Českém slově jako sloupkař i soudničkář až do října 1933, kdy se natrvalo vrátil do Lidových novin.Zemřel údajně v plynové komoře v nacistickém koncentračním táboru v Osvětimi 19.10.1944.

Autor v knize popisuje a kritizuje život v Rychnově nad Kněžnou v prvním desetiletí minulého století,kdy život ve městě byl klidný a plynulý.Hlavními hrdiny jsou členové rodiny židovského kupce Gustava Štědrého ; tj. synové Viktor , Kamil , Jaroslav ;kupec a jeho žena.Dále jsou v knize popisovány osoby , na nichž autor vykreslil jejich charakter a povahu celé vrstvy.Např. žebráci Chleboun,Majorek.Příslušníci měšťanské vrstvy zasilatel Julius Wachtl ,poštovní správce pan Pecián,správce Wagenknecht ; poslanec národní strany svobodomyslné dr.Alois Fábera.
Děj knihy začíná příjezdem syna Kamila do města. Kamil studoval v Olomouci práva,a přijel jakoby na dovolenou.Ukázalo se však ale ,že byl ze studií vyloučen za pobuřování a provokaci.Začal tedy pracovat jako příručí svého otce.Syn Viktor se učil na úředníka ,ale zběhl z učení ,a dal se k dělníkům.Lákaly ho ale technické vynálezy.Chodil se dívat na vodní elektrárnu,a když elektrikáři ve městě instalovali veřejné osvětlení,tak byl u toho a díval se,jak elektrikáři rozsvícejí jednu lampu po druhé.Netrval dlouho a byl jmenován správcem zdejší elektrárny.Otec tomu nejprve nechtěl věřit,že jeho syn má být úředníkem.Když byl dřív jen dělník,tak si ho rodiče vážili méně než Kamila,ale teď ,o povýšení mohl jíst se všemi u společné tabule a rozmlouvat s otcem politice . Jednoho dne dostal Kamil dopis,že vynikající firma ve velkém městě ho přijímá do zaměstnání. Začne si po domě prozpěvovat,a tu už přibíhá jeho otec,který ho chce potrestat.Uvidí ale dopis,a okamžitě se jeho postoj k Viktorovi změní,Už s otcem mohl opět mluvit politice;byl zastíněn správce elektrárny i Jaroslav .Za několik dnů Viktor vlakem odjíždí.
Do města se vplížil podzim a s ním i oddíl vojáků.Vojáci byli ubytováni v domech měšťanů.Přijeli,aby ve městě uspřádali cvičení.Lidé ve městě tedy diskutují,jak to je s bezpečností v Rakousku-Uhersku,a sudí,že když je tady stařičký císař pán,tak že se nemůže nic stát. Otcové přivážení do města také mnoho studentů gymnázia.Přebírají si je paní bytné se slovy,že je nebudou šetřit na jídle,a že je budou udržovat v čistotě Před knihkupectvím pana Oktávce se konala burza s knihami.Prodávající rozhazovali rukama,a hlučeli.
I v rodině pana Štědrého chystali nejmladšího syna Jaroslava na cestu do Prahy na studie práv.Otec mu dával poslední rady na cestu,maminka nabalila buchty a bábovku,a pak se šlo na vlak.
Jednoho dne před vánočními svátky přinesl pošťák dopis od Kamila,ve kterém posílal fotku své budoucí ženy,a krátký popis snoubenky Psal,že se vyzná se ve dvou světových jazycích,a má vybrané chování.S jejími rodiči se už poznal,a když zjistili,že mám ty nejlepší preference,tak dali k sňatku souhlas .Zároveň přál krásné prožití svátků.Na Silvestra se v národním domě konalo veselí.Divadelní program,ve kterém zářil holič Sedmidubský,byl doprovázen líbivými melodiemi místní kapely.Do nového roku si všichni popřáli vše nejlepší…
Asi za dva měsíce přijel do domu kupce štědrého syn se svou snoubenku Klárou.Paní obchodníková nevěstu shlédla ,a když si ji v duchu zvážila na pouhých 65 kg , tak pravila,že se na vdanou ženu sluší,aby byla vypadala malinko k světu.
V Rychnově se měla konat hospodářská výstava spojená s přehlídkou zdejšího gymnasia,a oslavu staletého narazení neznámého básníka.Přijel také poslanec za národní stranu svobodomyslnou dr. Alois Fábera.Na nádraží byl přivítán i se svou chotí i dvěma syny početným davem měšťanů.Ti ho měli ve velké vážnosti.Měl v politických kruzích velké slovo.Zařídil například ve městě vodovod,zpevnění břehů řeky,místní dráhu.Po slavnostní uvítání si poslanec projel v kočáře město.Když projížděl kolem dřevěných domků,kynul pravicí z kočáru,zatímco ve městě se z kočáru vykláněl zdravil více,protože za měšťany tušil voliče .Při jízdě městem uviděl poslanec starou paní Kuncovou.I vzpomněl si,že když šel ze zkoušky dospělosti,koupil si u ní máčenou okurku.Kázal tedy zastavit.Chce ukázat .jak poslanec mluví s ženou z lidu .Hbitě pokynul na fotografa. „Zdráva paní Kuncová ,zdráva“,zeptal se poslanec.Paní Kuncová chtěla vyjádřit vděčnost za to,jak vymohl místo jejímu synovi u okresního sudu V Krakově.Chtěla se rozpovídat více,ale jakmile byl fotograf hotov, zdvihl poslanec ruku na znamení,že slyšení je u konce a odjel.
Pak nastaly samotné oslavy.Městem procházeli jednotlivé maturitní ročníky,ale nejvýraznější pozornost budil ročník1885,neboť za tímto letopočtem pochodoval poslanec národní strany svobodomyslné dr.Alois Fábera.V rámci slavností se také konala ve městě hospodářsko řemeslnická výstava.Uvítací výbor uvítal poslance.Na to poslanec pravil,jak je český řemeslník nejrázovitější projev našeho národa, pak šel od stánku ke stánku,vychvalujíc výrobky a práci českého řemeslníka.
O svátku Petra a Pavla bylo v lese připraveno divadlo.Vypravili se na něj spolu s mnoha měšťany i venkovany i všichni bratři.Viktor vyprávěl o kultuře ve větších městech, že se to s tímto nedá vůbec srovnávat.Konečně dorazil i poslanec a jeho paní.Představení mohl začít.Všichni uznale pokyvovali hlavami,a čekali na výstup holiče Sedmidubského. Obecenstvo se rozesmálo.
Kniha končí oznámením publiku,že byl v Sarajevu zavražděn následník královského trůnu.

Hodnocení čtenářského deníku Poláček, Karel - Okresní město

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. říjen 2007
  6 591×
  1112 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Poláček, Karel - Okresní město