Rieder, Heinz - Marie Terezie

Tato kniha je životopis Marie Terezie. Zachycuje její život od narození roku 1717 až po její smrt 1780. Protože vládla habsburskému soustátí, odehrává se děj většinou ve Vídni a v okolních sídlech.
Kniha začíná Mariiným narozením a bezstarostným dětstvím. Dále pokračuje její první a věčnou láskou ke Štěpánu Lotryskému, kterého si nakonec vzala za manžela. Poté ji čekalo velmi těžké období. Císař Karel VI. neměl mužského potomka a tak Marie musela nastoupit na trůn a vypořádat se s nepřátelstvím sousedních státu. Ti si mysleli, že mladou panovnici snadno přemohou, ale přepočítali se. Sice ji připravili o Slezsko, s čímž se do smrti nevyrovnala, ale jinak nedosáhli žádných významných úspěchů. Byla velmi dobrou diplomatkou a organizátorkou. Snažila se provést mnoho reforem, aby pozvedla upadající význam monarchie. To se jí opravdu podařilo a tím se nezapomenutelně zapsala do dějin. Je obdivuhodné, že při vládnutí ještě zvládla porodit a vychovat 16 dětí. Všechny velmi milovala, ale při uzavírání jejich manželství byla velmi neústupná až přímo bezohledná. Obětovala své děti pro dobro státu a nebrala moc ohledů na jejich štěstí. Její manželství však bylo velmi harmonické. Štěpán neměl chuť podílet se na vládnutí a stačila mu císařská koruna. V ekonomice však byl velkým odborníkem, a tak Marii v tomto oboru byl velmi nápomocen. I když byl císař velkým záletníkem, Marie to velkoryse přehlížela. Po jeho smrti se velmi změnila. Smutek už nikdy neodložila a dokonce měla spočteny všechny roky, měsíce, týdny a dny, které spolu
strávili v manželství. Zemřela nakonec těžkou smrtí, ale vyrovnaná a v kruhu svých přátel a rodiny.
Doba její vlády trvala čtyřicet let. Lidé na ni vzpomínali a budou ještě hodně dlouho vzpomínat nejen pro její dobrá nebo špatná rozhodnutí, ale i pro ni jako takovou. Slouží jako vzor ženy, která se ničeho nezalekne a snaží se se vším poprat, i když se na první pohled zdá, že je to nemožné. Tento životopis chce Marii Terezii přiblížit jako normální ženu se svými radostmi i strastmi. Ukazuje, že pevná vůle a vytrvalost je základem úspěchu.

Hodnocení čtenářského deníku Rieder, Heinz - Marie Terezie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. listopad 2007
  3 591×
  333 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Rieder, Heinz - Marie Terezie