Shakespeare, William - Romeo a Julie

Hlavní postavy:

Montek, Kapulet – hlavy dvou znepřátelených stran
Paní Monteková, paní Kapuletová
Romeo – syn Montekův
Julie – dcera Kapuletova
Juliina chůva
Eskalus – vévoda veronský
Merkucio – vévodův příbuzný, Romeův přítel
Benvolio – Montekův synovec, Romeův přítel
Tybalt – synovec paní Kapuletové
Paris – mladý šlechtic, vévodův příbuzný
Bratr Vavřinec – františkán, Romeův přítel
Bratr Jan – františkán
Baltazar – Romeův sluha

Děj se odehrává v italské Veroně a v Mantově

Stručný děj

Montekové jsou už staletí nepřáteli Kapuletů. Často se nejen mezi jejich pány, ale i služebnictvem, strhne na ulici boj. Vévoda je pod trestem smrti ale nutí dodržovat mír.
Romeo se bezhlavě zamiluje do Rasalindy, ta ale jeho lásku neopětuje. Přátelé Benvolio a Merkucio ho chtějí rozveselit, a tak se tajně dostanou na maškarní ples, který pořádají Kapuletové. Tam poprvé spatří Julii a na první pohled se do ní zamiluje.

Po skončení plesu se Romeo vydá do zahrady Kapuletových, na balkóně uvidí Julii a uslyší, že i ona se do něj zamilovala. Ukáže se jí a vyzná jí lásku. Splečně naplánují tajnou svatbu. Ještě tu noc běží Romeo za bratrem Vavřincem a požádá ho o pomoc. Ten slíbí, že jim pomůže a oddá je. Druhého dne se za pomoci chůvy podaří dostat se z domu, aby si mohla konečně vzít Romea.

Jednoho dne dojde na ulici ke sporu mezi Merkuciem a Tybaltem. Romeo se snaží spor urovnat, ale nepodaří se mu to. Merkucio je zabit Tybaltem. Romeo chce pomstít jeho smrt, a tak Tybalta zabije. Na ulici se seběhnou lidé a když uvidí Tybaltovu mrtvolu ptají se Benvolia, jediného svědka, jak se to všechno seběhlo. Benvolio poví pravdu, ale paní Kapuletová mu nevěří, podle ní chce krýt Romea. Vévoda Eskalus pošle Romea do vyhnanství.

Julie se zatím všechno dovídá od chůvy a je nešťastná kvůli smrti bratrance. Nejvíc se však trápí kvůli Romeovi. Celé dny pláče. Její otec si myslí, že to je kvůli Tybaltovi. Chce, aby začala myslet na něco jiného, a tak se rozhodne ji provdat za hraběte Parise.

Julie jde požádat o pomoc Vavřince. Bratr Vavřinec vymyslí plán. Řekne Julii, ať se svatbou souhlasí. Pak jí dá nápoj, po kterém bude dva dny vypadat jako mrtvá. Poté včas pošle po bratru Janovi Romeovi zprávu do Mantova, aby sám přišel Julii vyzvednout z hrobu.

V den svatby Julie vypije nápoj a upadne do spánku. Najde ji chůva, a všem řekne, že zemřela. Potom Julii uloží do rodinné hrobky. Jan má Romeovi přinést dopis od Vavřince, kde je vše vysvětleno. Nešťastnou náhodou se dopis k Romeovi nedostane. Mezitím se však za ním vydá Baltazar, který nic netuší, a oznámí Romeovi, že Julie je mrtvá. Romeo je nešťastný a okamžitě se vydá do Verony, aby ji naposledy spatřil. Po cestě si koupí jed, aby se mohl otrávit.

U hrobu Kapuletů se potká s Parisem, který zde již Julii oplakává. Dojde mezi nimi k boji a Paris umírá. Romeo při pohledu na mrtvou Julii vypije jed a umírá také. Poté se probouzí Julie. Spatří mrtvého Romea a probodne se dýkou.
K hrobu přichází Montek, Kapulet, vévoda a bratr Vavřinec, který si při pohledu na mrtvé uvědomí svou chybu. Začne ostatním vysvětlovat, jak to všechno bylo. Montek s Kapuletem začnou litovat svých zbytečných šarvátek a oba rody se konečně udobří a uvědomí si zbytečnou smrt svých bližních.

Hodnocení čtenářského deníku Shakespeare, William - Romeo a Julie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. září 2007
  3 853×
  526 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Shakespeare, William - Romeo a Julie