Staré řecké báje a pověsti: Prométheus

Smutně bloudil po zemi Prométheus a marně hledal živé bytosti. Viděl ale hlínu, která dává život rostlinám. Když Prométheus poznal sílu země a vody, smísil hlínu s vodou a vytvořil sochu prvního člověka. Pallas Athéna vdechla soše ducha a hlína zrůžověla, začalo bušit srdce a dosud nehybné paže a nohy se daly do pohybu. Tak Prométheus vytvořil člověka.
Dlouho lidé žili jako malé děti. Chodili po zemi jako ve snu. Nedovedli pálit cihly, ani stavět domy. Nevěděli dokonce, že se střídají roční období. Prométheus se tedy vydal mezi lidi a naučil je stavět domy, číst, psát a počítat. ukázal jim všechny věci které doposud neuměli.

Jednou mu ale rozčileně Zeus řekl: "Naučil si lidi vše, co potřebují, ale nenaučil jsi je, jak mají ctít bohy. Tak jdi k lidem a řekni jim ať nám obětují, jinak je stihne náš hněv."
"Lidé budou přinášet oběti, ale ty jsi přijď vybrat, co mají obětovat" řekl Prométheus.
Tak tedy Prométheus připravil dvě hromady. První: maso z býka a na to býčí kůži a žaludek. Druhá: kosti obalené tukem. Zeus poznal, že ho chce oklamat a vybral hromadu s tukem. Ale přeci se rozhodl, že vezma lidem oheň.

Tak lidé nemohli péci chléb ani vařit. Prométheus se tedy vplížil na horu Olymp a vzal trochu ohně a dal ho lidem.

Vůně pečeného masa se zvedla až nahoru k Diovu nosu. Poručil tedy Héfaistovi, aby zhotovil sochu krásné dívky. Zeus vdechl dívce život. Athéna jí dala závoj, roucho a pás. Afrodita jí dala nadpozemský půvab a Hermes jí daroval řeč. Zeus jí dal schránku a pojmenoval dívku Pandora. Hermes ji odvedl k Epimétheovi, který jí vlídně přijal.

Byl zvědav co mu bohové přinášejí, a proto jí řekl ať schránku otevře. Pandora ji tedy otevřela a vyletěly z ní všechny nemoci, bolesti, bída a starosti. Zbyla v ní jen naděje. Vládce bohů přikázal Héfaista s pomocníky, aby přikovali Prométhea ke skále.

Diův orel přilétal každý den a trhal mu játra a živil se jimi. V noci mu zase narostly. Po staletích ho spatřil Hérakles. Právě přilétal orel. Hérakles napjal luk a jednou ranou orla zabil. Daroval Prométheovi milost. Prométheus ale musel nosit prsten s kouskem kamene z té skály. A od těch dob nosí lidé prsteny.

Hodnocení čtenářského deníku Staré řecké báje a pověsti: Prométheus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Ewkka :)
  30. květen 2016
  4 258×
  376 slov

Komentáře k čtenářskému deníku Staré řecké báje a pověsti: Prométheus