Americké osady

 • Anglické osady v Americe (spravované volenými zástupci osadníků + král. guvernérem)
  • Severní – kalvinističtí puritáni, farmy
  • Jižní – bohatí statkáři, plantáže (bavlna, tabák, rýže) s otroky - Indiáni zatlačováni do vnitrozemí
 • náboženská svoboda
 • 2,5 mil. obyvavatel většinou anglosaského původu

Počátky odporu osadníků

 • obchod s osadami - zisk pro Velkou Británii x pocit osad, že jsou omezovány v obchodu + vojsko jako finanční přítěž
 • 1765 – kolkovní daň z listin a novin - odpor
 • Benjamin Franklin – ti, kdo nemají zastoupení v parlamentu nemají platit daně - odvolání kolkovní daně
 • zavedena dovozní cla - bojkot anglického zboží – mladí osadníci převlečení za indiány vyházeli dovezený čaj do moře – „bostonské pití čaje“

Boj za svobodu a nezávislost

 • král VB zrušil ústavu kolonie Massachusetts a uzavřel přístav
 • 1774 – kongres všech 13 kolonií – úplný rozchod s mateřskou zemí
 • vytvoření pravidelného vojska z dobrovolníků v čele s Georgem Washingtonem
 • 1775 – válka za nezávislost – 4. 7. 1776 přijato ve Filadelfii - Prohlášení nezávislosti amerických osad - vznik USA
 • Vítězství Američanů
  • povstání během roku téměř potlačeno x Washingtonovo vítězství u Saragoty r. 1777 + podpora povstalců Francií, Špan., Holand. - 1781 – poražení armády VB
  • 1787 – přijata americ. Ústava, zákonodárství připadlo Kongresu

Hodnocení referátu Americké osady

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červen 2019
  1 692×
  198 slov

Komentáře k referátu Americké osady