Arabové. islám

Pravlast Arabů – Arabský poloostrov – pokrývá převážně poušť, většina obyvatel se živila obchodem, pastevectvím, příp. řemesly.

Nejvýznamnějším obchodním a kultovním centrem byla Mekka - křižovatka důležitých cest se svatyní Kaaba a posvátným pramenem Zem-Zem.

Zde se v r. 570 narodil Muhammad, tvůrce islámského náboženství, které vychází z judaismu, křesťanství a starých arabských pohanských kultů (víra v jediného Boha – Alláha, anděly, proroky, předurčení, závaznost Koránu - případně tradice, v soudný den, ráj a peklo).

K základním povinnostem muslimů patří:

  • modlitba pětkrát denně
  • půst (Ramadán)
  • almužna
  • rituální čistota při náboženských úkonech
  • pouť do Mekky

Dnes má islám více než 1 miliardu přívrženců (sunnité - 85%, šíité 15%).

Muhammad uprchl 24. 9. 622 před svými odpůrci do Medíny. Tato událost – hidžra (= oddělení) se stala počátkem islámského letopočtu. Zanedlouho, jakožto náboženský i politický vůdce, ovládl centrální část Arabského poloostrova, včetně Mekky. Ve výbojích pokračovali chalífové z řad blízkých Muhammadových příbuzných, i z dynastie Ummájovců a Abbásovců. Tak vznikla arabská říše, sahající v době svého největšího územního rozsahu od Arménie po Saharu, od Maroka a Španělska k Indu. Její rozpad začal od 9. stol. v souvislosti s rostoucí mocí jednotlivých emirátů, které se postupně stávají samostatnými státy.

Vysoké úrovně dosáhla arabská vzdělanost (zeměpis, astronomie, matematika, fyzika, lékařství, filozofie, historie ...) i umění, zejména stavitelství (mešity, minarety, paláce se zahradami). Stavby jsou zdobeny arabeskami, neboť islám zakazuje zobrazování živých tvorů. Významným střediskem arabské kultury bylo v letech 711 - 1492 Španělsko; příkladem toho je granadská Alhambra nebo Cordoba.

Hodnocení referátu Arabové. islám

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červen 2019
  2 075×
  242 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Arabové. islám