Islám

Islám je monoteistické náboženství vytvořené počátkem sedmého století Muhammadem. Původně namířeno proti arabskému polyteismu převzalo mnoho prvků z judaismu.
Jediný bůh, Alláh, „milosrdný a slitovný“ je stvořitelem a svrchovaným vládcem a soudcem všech lidí, Muhammad dovršuje řadu jeho proroku (Abraham, Mojžíš, Ježíš Nazaretský). Etika islámu, založená na obdobě biblického desatera, má výrazné sociální rysy. Důležitým článkem je učení o posledním soudu, ráj (džanna) je přislíben pouze věřícím, kteří konali dobré skutky. Hlavními body kultu jsou obřízka, modlitba ( salát) pětkrát denně, almužna ve formě náboženské daně (zakát), půst (saum) v měsíci ramadánu a alespoňń jednou za život pouť do Mekky k posvátné Kaabě (hadžaž).
Posvátnou knihou je Korán. V 7. stol. Se islám rychle rozšířil v Arábii a v okolních zemích, v 8. stol. Přes sev. Afriku až do Španělska, v 11. stol. Do Malé Asie a po rozpadu Konstantinopolu (1453) i do jv. Evropy. V 7. stol. Se rozštěpil na sunnity a šíity, z nichž vznikla řada různých sekt (drúzové, jezídové). Politický, hospodářský i kulturní význam a vliv islámu je značný, např. středověké Evropě zprostředkoval znalosti antické filozofie, vědy a kultury. Islám je jedním ze tří světových náboženství s 935 mil. vyznavačů (muslimů).

>Islámské bratrstvo, Muslimské bratrstvo – ultraradikální muslimská arabská organizace; vznikla 1928 v Egyptě, brzy se rozšířila do dalších arabským zemí. Orientováno proti západnímu způsobu života, prosazuje nutnost obnovy muslimských tradic a regulaci spol. života podle rigidního výkladu islámu; od 1952 v Egyptě v ilegalitě, ostře perzekvováno. Stálo v pozadí řady atentátů. ---

>islámské právo, právní systém, který se vyvinul na základu božského islámského p. (šaría), obsaženo zejména v Koránu a v sunně.

Hodnocení referátu Islám

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 334×
  265 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Islám

koňoprc
kundovina