Architektura a umění

V průběhu asi 3500 let se vytvořilo v Mezopotamii velmi samostatné a relativně jednotné umění a kultura, které ovlivnily mnohé oblasti dalšího vývoje listva.Architektura Mezopotámie působí svými monumentálními stavbami, paláci, rozlehlími chrámy, vysokými zikkuraty a mocnými městskými hradbami.Oproti tomu byly obytné domy docela jednoduché.Jako stavební materiál byly používány na slunci sušené cihly (vypalované cihly byly užívány pouze u skvostných monumentálních staveb,které vyžadovaly trvalou ochranu proti povětrnostním vlivům).Klenutí hrobek a mostů ukazuje valenou techniku,sloupy byly méně časté. Plastická díla jsou dochována asi od 3000 př. Kr. jako sošky prosebníků.Od 9.stol.získávají zobrazení vládců zvláštní význam. Široce se uplatnuje reliéf. V novoasyrské době (po roce 1000 př. Kr.) jsou často opatřeny spodní části palácových stěn asi 2 metry vysokými vápencovými deskami, na kterých jsou znázorněny činy vládců. V této době získalo na významu také nastěnné malířství, zejména technika používající vypalovanou glazurou na hliněních cihlách , které mimo jiné zdobily chrám bohyně Išar a palác Nebukadnezara 2. v Babyloně.V Sumeru vzniklo v 3. tisíciletím písmo. Rozšíření písma umožnilo vedle zhotovování záznamů hospodářského rázu a výměny informací i zapisování textů literárního charakteru. Díky tomu se zachovaly ukázky literární tvorby z udobí velkých mezopotámských civilizací.

Hodnocení referátu Architektura a umění

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 394×
  198 slov

Komentáře k referátu Architektura a umění