Bitva u Moháče

Moháč je město v nynějším Maďarsku, ležící u toku Dunaje, nedaleko srbsko-chorvatsko-maďarské hranice. Jižně od něho došlo k bitvě mezi vojsky uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského a tureckou armádou sultána Sülleymana Nádherného.
Už od podzimních měsíců roku 1525 signalizovaly zprávy, pocházejících

z různých zdrojů, možnost tureckého vpádu do Uher. Budínský královský dvůr propadl zoufalství. Chápal, že proti početné a skvěle vycvičené osmanské armádě nemá naději na úspěch, a proto usiloval uzavřít s Turky mír. Zároveň však pro všechny případy konal přípravy k válce. Velký zájem na bojích s pohanskými protivníky dávala najevo i papežská stolice. Poskytla Uhrám 25 000 dukátů, ale za to mohli najmout pouze 1300 moravských žoldnéřů. Sülleyman Nádherný v létě 1526 ještě uherské království ovládnout nechtěl, ovšem turecké vojska postupovala tak rychle, že nic jiného než útok na Uhry jim nezbývalo.
Ve dnech 14. - 19.8. roku 1526 se Ludvíkovo vojsko přesunulo k Moháči.

V předvečer boje měl Ludvík k dispozici 25 000 vojáků, zatímco tureckou armádu tvořilo 55 000 mužů. Strůjcem vojenské taktiky Ludvíkových sil byl arcibiskup Tomory. Plán, který vypracoval, přímo kalkuloval s mimořádnou obětavostí a nasazením křesťanské armády.

Tomory se obával obklíčení početnějším nepřítelem, proto šířka bojové formace dosahovala až 4 km. Tomory a další uherští velitelé chtěli již volbou terénu strhnout iniciativu na svou stranu. Předpokládali, že Turci udeří první a budou muset postupovat náročným a mokrým terénem, který mohl narušit jejich kompaktnost. Dopustili se však zásadní chyby, neboť přenechali protivníkovi postavení ve výšinách, skýtající dobrý přehled o rozložení Ludvíkových jednotek.

Odpoledne 29.8. 1526 zahájilo turecké vojsko útok. Zcela ve shodě s Tomoryho předpovědí turecké síly se okusily o obchvat.
Tomory poslal Ludvíkovi posla se vzkazem, aby se okamžitě dostavil na bojiště s tím, že tuto bitvu vyhrají. Turecká sestava měla být rozražena uprostřed, ale byl to jen klamný odhad situace. Uherské jednotky se dostaly příliš daleko a najednou hleděla přímo na turecké děla. Poměry se během té chvíle prudce změnily.

Ludvík Jagellonský přichvátal na bojiště pozdě. Poskytnout účinnou pomoc a zabránit zvratu již nestihl. Armáda utrpěla strašlivé ztráty a Tomoryho plán porazit Turky ztroskotal. Bitva, která trvala půl hodiny, skočila. Zahynulo několik tisíc křesťanských bojovníků mezi nimiž bylo i 28 uherských magnátů, ale také české a uherské království ztratilo krále. Ludvík Jagellonský zahynul v bitvě u Moháče.

Hodnocení referátu Bitva u Moháče

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 878×
  379 slov

Komentáře k referátu Bitva u Moháče