České stavovské povstání

Spory mezi habsburskou dynastií (absolutismus) a nekatolickými stavy (šlechta, mešťanstvo), usilujícími o posílení vlastních mocenských pozic -> konflikt.

Záminkou bylo uzavření kostelů v Broumově a Hrobech, vybudovaných lutherány bez svolení katolické vrchnosti.

Nekatolické šlechtě se to nelíbilo, král však tento postup považoval za legální -> zakázal konání sjezdu, který stavové plánovali na květen 1618.

Ten navzdory zákazu probíhal, přičemž převahu zde získala umírněná strana. Hrstka radikálů se tedy na tajné poradě v paláci Smiřických rozhodla umírněnou většinu k povstání vyprovokovat.

23. 5. se vypravila delegace stavů pod vedením radikálů do místodržitelské kanceláře na Pražský hrad -> hádka s královskými místodržícími, které pak společně s písařem svrhli do hradního přikopu (III. pražská defenestrace) -> české stavovské povstání (1618 – 1621)

Hodnocení referátu České stavovské povstání

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červen 2019
  1 664×
  124 slov

Komentáře k referátu České stavovské povstání