Třicetiletá válka

Šlo o poslední velkou náboženskou válku v Evropě, o zápas mezi protestanty a katolíky. Z českého hlediska šlo jednak o boj protestantských stavů za uchování náboženské svobody, tedy o Rudolfův Majestát (který bitvou na Bílé hoře porušil císař Ferdinand II.). Také šlo o obranný zápas českých stavů proti Habsburkům. Třicetiletá válka byla signálem velkého civilizačního zlomu – odcházejícího feudalismu a nastupujícího kapitalismu. Drama této drsné války se odehrávalo v několika fázích:

1. fáze - 1618 – 1620

České stavovské povstání, končící porážkou na Bílé hoře.

2. fáze - 1621 – 1623

Válka o Falc. Ve skutečnosti jde o dvě Falce, Horní a Dolní. Obě tyto území původně patřili Fridrichu Faltskému. Horní Falc přiléhala k našemu území po linii Českého lesa. Dolní neboli Rýnská Falc se rozkládala mezi Rýnem a Moselou. Jejím hlavním městem byl universitní Heidelberg. O obě Falce poražený Fridrich přišel.

3. fáze - 1625 – 1629

Válka dánská. Vojenská koalice vedená dánským králem Kristiánem IV. se po krátkém období míru pokusila dobýt severoněmecká přímořská území, zejména pás mezi Veserou a Labem. Tato fáze bojů byla vrcholnou etapou Albrechta z Valdštejna. Valdštejn plány protivníka zmařil, aby na pobřeží Severního moře i Baltu stanul sám.

4. Fáze - 1630 – 1648

Do roku 1635 válka švédská, vzhledem k zapojení Francie v tomto letopočtu častěji zvaná jako válka švédsko – francouzská. Ve své poslední etapě se konflikt rozrostl do největších rozměrů. Začal obranou švédského krále Gustava II. Adolfa, který však na podzim 1632 padl v jedné z rozhodujících bitev u Lutzenu. Válka všech proti všem pak pokračovala, aby nepřinesla víc, než vylidnění a poničení podstatných, vesměs nejcivilizovanějších částí Evropy. Žádný z klíčových problémů nevyřešila. Byla zakončena 24.října 1648 tzv. vestfálským mírem.

Třicetiletá válka byla absolutní katastrofou, protože nebyla nijak nutná a na jejím konci nebylo prosazeno žádné právo. Nevyřešila žádný z problémů. Byla morálně škodlivá, hospodářsky ničivá, společensky degradující, ve svých příčinách zmatená, ve svém průběhu nestálá, ve svých výsledcích marná, zůstává tato válka vynikajícím příkladem nesmyslného konfliktu v evropských dějinách.

Hodnocení referátu Třicetiletá válka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 482×
  328 slov

Komentáře k referátu Třicetiletá válka