Charta 77

Vyzívala komunistické vládce,aby dodržovali lidská práva, jež se zaručili respektovat přijetím závěrečného aktu Helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
Do charty patřil každý,kdo souhlasil s její myšlenkou,účastnil se její práce a podporoval ji.Počet prvních signatářů byl 242 lidí.Každý rok byly vybrány tři osobnosti,jako mluvčí.
Prvními mluvčími charty se stali profesor Jan Patočka,filosof Václav Havel,dramatik a profesor Jiří Hájek,bývalý ministr zahraničí.

Např.prohlášení upozornuje na porušování dalších občanských práv:Zasahování do soukromého života,rodiny,domova a korenspondence,omezování práva obhajoby,nedůstojné zacházení s politickými vězni,znemožnování práva svobodně opustit zemi nebo do ní vstoupit.

V roce 1968 byl jménem republiky podepsán Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských,sociálních a kulturních právech.Toto bylo stvrzeno v Helsinkách roku 1975 a vstoupilo u nás v platnost 23.3 1976.Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit.Ale téměř všechna základní občanská práva platila pouze a jen na papíře.

Mnoha tisícům lidí bylo znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto,že zastávali názory odlišné od názorů oficiálních.Lidé byli zbaveni možnosti bránit se a byli v nebezpečí,že projeví-li své názory,ztratí pracovní i jiné možnosti.

Právo na vzdělání-spousta mladým lidem je bráněno ve studiu jen pro jejich názory,nebo pro názory jejich rodičů.Mnoho vědeckých a kulturních pracovníků i jiných občanů je diskriminováno jen proto,že před lety legálně zveřejnovali nebo vyslovovali názory,které současná politická moc odsuzuje.

Prohlášení Charty 77 a její další dokumenty a články jejich představitelů jsou nejvýznamnějším historickým svědectvím o jedné ze smutných kapitol našich dějin.

Hodnocení referátu Charta 77

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. duben 2008
  4 993×
  273 slov

Komentáře k referátu Charta 77