Druhá fáze 30 leté války (1630 – 1648)

Pro úvod
Příčiny – rozdělení zemí na protestanty a katolíky (katolická Liga a protestantská Unie.
- dalsími důvody je nový způsob výroby a zpracování

katolíci – Habsburské země
protestanti – hlavně Francie, Anglie, Něm. státy, Dánsko a Švédsko

1630 Švédská válka
Habsburkové X Švédům (Gustav Adolf)
-Švédi mají zájem o území Balty (Jižní Afrika)

1631
Švédové (+ Sasové a Braniborsko)ä X Habsburkům

Bitva u Berenfeldu
- císař (Ferdinand II) se cítí ohrožen a povolává Alberta z Valdštejna

1632
bitva u Lützenu
- nerozhodně
- úmrtí švédského krále (Gustav Adolf)

Albrecht z Valdštejna
- neomezený bojovník
- hrozba pro Ně knížata
- ani císař mu nedůveřoval a proto ho odvolal
- 1631 – kvůli úspěchu švéd. opět povolán
- po odvedení mnohé práce byl na příkaz císaře zavražděn u Chebu 1634 – nikdo neprotestoval

1635
- uzavření přímeří mezi Sasi a císřem ŕPražský mír ŕpřipojení k Habsb.
- zapojení do bojů s Habsburky Francie

Švédsko – Francouzská válka
První ministr kardinál Rechelieu – úplné vytlačení španělských habsb. z již. Nizozemí a sev. Itálie

1636
bitva u Wittstocku
Švédä X Sasi a Rakušani
ŕHabs. se postupně zbavují svých pevností

1639 – 42
- vytlačování císařských vojsk ze všech možných zemí
- obsazení Dánska Švédy
- zpustošení velké části Něm. a Rak.

1643
bitva u Tuttligenu (Něm.)
Frncouzi urtpěli težkou porážku
ŕHabs. naposledy úspěšní

1644
mírová jednání v Něm. Münsteru a Osnabrüku

po další dobu vítezí jen Francie

24. 10 1648
Vestfálský mír + zřízení zemské – emigranti se nemohou vrátit
- podepsán v Münsteru
- výhodný především pro Francii a Švédsko (velmocenské země)
- Nizozemí samostatný stát
- Habs. nezískali vyznamná území, ale upevnili moc ve své monarchii
- Náboženské poměry vráceny k roku 1624 – co bylo katol. Zůstalo i nadále
Zásada – čí vláda, toho náboženství

Důsledky
- zpustošení velké části Evropy
- veliké ztráty lidských životů
- zastavení rozvoje měst
- zlepšení vojenských technik
- rozdrobení Svaté říše římské na 300 státečků
- omezení moci Habsburků
- Nizozemí samostatný stát

Hodnocení referátu Druhá fáze 30 leté války (1630 – 1648)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 520×
  286 slov

Komentáře k referátu Druhá fáze 30 leté války (1630 – 1648)

pepino01
Velmi hezky napsáno, toto je pravda hodnotím 5/5 :DDD