Francouzká revoluce

Na konci 18. století byla Francouzká společnost vnitřně rozdělená. Král, šlechta a církev měli v rukouch obrovskou moc, kterou používali proti lidu. Střední třída a rolníci platili vysoké daně a po špatné úrodě mnoho lidí hladovělo. V roce 1787 vyzval král Ludvík XVI. generální stavy (Tehdejší obdoba parlamentu), aby daně ještě zvýšily, a aby je platila i šlechta. Šlechtici to odmítli a následovala finanční krize. V roce 1789 střední třída povstala k odporu. Vytvořila si vlastní parlament, tak zvaně Národní shromáždění a pokusila se reformovat vládu. V Paříži vypukly nepokoje v ulicích. Pařížané zaútočili na Bastilu (královskou věznici) a osvobodili všechny vězně revoluce se šířila po celém území Francie. V roce 1792 byl král odsouzen k smrti a byl popraven. Po té se stala Francie republikou (vládli v ní volení představitelé) - Radikalní politici však začali popravovat každého, kdo byl proti revoluci, ale v roce 1799 revoluce skončila, když se dostal k moci Napoleon Bonaparte.

Poprava Ludvíka XVI.

Ludvík XVI. bal popraven 21 ledna 1793. Revolucionáři ho obvinili ze zrady Francie, které se měl dopustit se spojením s cizími panovníky, s jejichž pomoci se chtěl zbavit revoluční vlády. V témž roce bila popravena i jeho manželka Marie Antoinetta. Revolucionáři použili k jejich popravě nové zařízení zvané gilotina. Byl v ní ostrý šikmý nůž,který odsekl lidskou hlavu. Ale podle očitého svědka se noži nepovedlo odvést svou práci a král po dopadu ostří začal křičet. Když se podařilo hlavu odseknout. Tak ji kat zdvihl nad hlavu před přihlížejícím davem, aby si ji lidé mohli prohlédnout. V letech 1789-1794 bylo popraveno více než 40 000 tisíc odpůrců revoluce.

Revoluční tribunál

Nová vláda zakládala v roce 1793 revoluční tribunály, které měli soudit nepřátele revoluce. Obvyklým trestem byla smrt. Člověk mohl být popraven za pouhou větu „Ať žije král"

Poklady ukradené církvi

V roce 1793 revolucionáři sebrali a prodali cenné předměty z kostelů, aby mohli zaplatit armádu,která bojovala v Evropě. Mnoho kostelů bylo zavřeno, což obrátilo proti revoluci prostý lid.

Hodnocení referátu Francouzká revoluce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 964×
  332 slov

Komentáře k referátu Francouzká revoluce

prd
frrr
Hasera
Coooooooooooooooo????????????
deni
No to je...........
elisanek
tahle stranka je super