Francouzská revoluce

Člověk se rodí svobodný, ale žije v řetězech. Podobné myšlenky byly předmětem diskusí evropských myslitelů v průběhu 18. Století. Ale francouzská revoluce v roce 1789 ukázala, co se může stát, když se radikální myšlenky uvedou do praxe.
PŘÍČINY REVOLUCE: Francouzští králové a královny vládli blyštivému dvoru v paláci ve Versailles. Ale mimo zdi paláce vládlo neštěstí a nespokojenost. Král Ludvík XVI. neuspěl ve svém záměru učinit z Francie vedoucí mocnost Evropy. Ve městech a na venkově lidé hladověli. Byl zde také nebezpečný odstup mezi králem a obyčejnými lidmi. Když krá-lovna Marie Antoinetta slyšela, že lidé nemají chléb, řekla žertem: „Ať jedí koláče.“ Jenže pro matky hladovějících dětí nedostatek potravy nebyl důvodem k smíchu. Král Ludvík požádal o pomoc církev a šlechtu. Ti však na oplátku chtěli řídit vládu. Proto Ludvík svolal staré fran-couzské shromáždění, generální stavy, které se už 200 let nesešly. Po šesti týdnech rozzlobené debaty jedna část stavů prohlásila sama sebe za opravdové Národní shromáždění – jinými slovy za novou vládu.
Král Ludvík se pokusil toto shromáždění rozpustit, ale to narazilo na odpor. Národní shromáždění projednalo zákony zajišťující volnost, rovnost a svobodu slova pro všechny ob-čany. Zástup žen odešel do Versailles a zajal královskou rodinu. Král byl uvězněn a brzy po-praven. Byla vyhlášena republika.
Císař Evropy: Napoleon Bonaparte se narodil na Korsice v roce 1769. Stal se úspěš-ným vojákem. V roce 1799 převzal vládu ve Francii a v roce 1804 byl korunován císařem. Chtěl po revoluci nastolit mír a prosperitu. Reformoval zákony, vzdělávání a státní správu.Za hranicemi vystoupil vojensky proti Anglii, Rakousku, Prusku a Rusku. V roce 1810 Francie ovládala většinu Evropy.Přecenil však své síly. Pokusil se napadnou Rusko a jeho vojáci umí-rali v kruté zimě. V roce 1815 byl poražen anglickou a pruskou armádou u Waterloo. Byl po-slán do exilu a zemřel v roce 1821.

Hodnocení referátu Francouzská revoluce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 536×
  306 slov

Komentáře k referátu Francouzská revoluce