Hitler a nacismus

Adolf Hitler, který sliboval, že obnoví velikost Německa, vytvořil se svou nacistickou stranou silný diktátorský režim. Hitlerova troufalá politika bez skrupulí dosáhla řady triumfů, ale skončila zatažením Evropy do války.
Po porážce Německa v první světové válce ho vítězní spojenci donutili přijmout pokořující podmínky, které byly detailně rozpracované ve Versailles ve Francii. Německo přišlo o rozsáhlá území, nesmělo se znovu ozbrojit a bylo odsouzeno k placení obrovských částek jakožto kompenzace za svou válečnou vinu.
Německo se octlo v chaosu a na mnoha místech docházelo ke sporům a skutečným bojům mezi komunisty a extremistickými pravicovými skupinami. Jednou takovou skupinou byli národní socialisté neboli nacistická strana, vedená Adolfem Hitlerem.
Ve skutečnosti nebyl Hitler Němec, ale Rakušan. Tento syn celního úředníka byl nadaný, ale nedisciplinovaný. Ve škole si vedl špatně, zklamal ve všech svých uměleckých ambicích a žil z ruky do úst ve vídeňských noclehárnách. V roce 1913 se přestěhoval do hlavního města Bavorska Mnichova. Když vypukla první světová válka, vstoupil jako dobrovolník do německé armády. Ve válce se vyznamenal. Kapitulace Německa pro něho znamenala velkou ránu, ale brzy přesvědčil sám sebe, že armáda nebyla poražena, ale zrazena – bodnuta do zad Židy, socialisty a komunisty a různými dalšími protivlasteneckými zbabělými skupinami. Jeho politické umění a pozoruhodné řečnické schopnosti z něho brzy udělaly nezpochybnitelného vůdce (führera). Pod jeho vedením se stali nacisté výraznou silou bavorské politiky.
Hitlerova filozofie založená na fantaziích, ne na faktech, glorifikující síla, brutální nadvláda a netolerance byly v protikladu ke všemu, co se považovalo za civilizované a rozumné. Jednou z výhod pro Hitlera bylo, že dokonce i poté, co přišel k moci, mnoho lidí odmítalo uvěřit, že to myslí vážně. Hitler měl v úmyslu získat úřad kancléře (ministerského předsedy) , potom většinu křesel ve vládě. Když se mu to podařilo, prosadil schválení zmocňovacího zákona, který mu dal diktátorské pravomoci.
Měl tak legálně získanou moc k vytvoření nového Německa, tzv. třetí říše. Všechny politické strany, kromě nacistické, byly rozpuštěny. Nacismus se stal oficiální doktrínou třetí říše a Hitler byl vzýván jako všemocný führer.

Hodnocení referátu Hitler a nacismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 914×
  331 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Hitler a nacismus