Hitler, Adolf

Byl německý politik a diktátor, narodil se 20. Dubna 1889 v Braunau, zemřel 30. Dubna 1945 v Berlíně sebevraždou. Byl z maloburžoazních poměrů. Syn rakouského celního úředníka, nezdařil se mu pokus stát se malířem ve Vídni. Po seznámení s antisemitskými a nacionalistickými myšlenkami odešel roku 1913 do Mnichova. Za 1. sv. války jako dobrovolník v bavorské armádě. Roku 1919 se stal členem Německé dělnické strany. V červenci 1921 se stal její předsedou po přejmenování v Národně socialistickou německou dělnickou stranu (Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). Jeho mnichovský puč z 8. a 9. 11. 1923 ztroskotal. Byl uvězněn v pevnosti Landsberg. Od dubna až do prosince 1924 využil svůj čas k napsání programového spisu Mein Kampf. Roku 1925 znovu vybudoval NSDAP. Následky světové hospodářské. krize 1929 podpořily jeho agitaci, která představovala jeho stranu jako hráz bolševismu a záruku německého vzestupu k národní velikosti. 30. 1. 1933 byl Hitler jako vůdce nejsilnější strany jmenován prezidentem Hindenburgem říšským kancléřem. Využil zmocňovacího zákona z 24. 3. 1933 k odstraňování nepřátel (levicové síly), ale i v řadách vlastní strany provedl čistky (Röhmův puč, červen 1934). Po Hindenburgově smrti (2. 8. 1934) se Hitler jako „vůdce a říšský kancléř“ stal hlavou státu a soustředil ve svých rukou veškerou zákonodárnou a výkonnou moc. Odeznění hospodářské krize a nezaměstnanosti, prezentované jako úspěch nového režimu, přimělo mnoho bývalých politických protivníků přejít k Hitlerovi 1937-38 převzal Hitler vytvořením nového nejvyššího velení wehrmachtu bezprostřední velení armády. S odkazem na primitivní rasovou teorii, podle níž byli Árijci ideálním typem, dal Hitler pronásledovat Židy jako „méněcennou“ rasu. Západní mocnosti ignorovaly vnitropolitní vývoj v Německu a roku 1939 se snažily udržet mír podpisem Mnichovské dohody. Teprve útok na Polsko 1. 9. 1939 zmobilizoval evropský spojenecký systém. Hitler rozpoutal 2. světovou válku. Pakt o neútočení se SSSR umožnil rychlé vítězství nad Polskem a Francií, válka proti SSSR (červen 1941) a proti USA (prosinec 1941) však byla nad německé vojenské síly. V důsledku rasové teorie nechal Hitler od podzimu 1941 zavraždit 5 až 6 mil. Židů (konečné řešení židovské otázky). Teror proti politickým protivníkům nacistického režimu v zemi, znatelná porážka na frontách a vzrůstající ničení německých měst spojeneckými nálety přimělo hnutí odporu k pokusu o povstání, který však byl neúspěšný, jelikož Hitler přežil tak byl na něj udělán atentát 20. 7. 1944 hrabětem Stauffenbergem. V posledních měsících totální války přivedl Hitler Německo na pokraj úplného zhroucení. 29. 4. 1945 označil Hitler Dönitze a Goebbelse ve své závěti za nástupce pro úřady říšského prezidenta a říšského kancléře. Roku 1945 se oženil s Evou Braunovou

Hodnocení referátu Hitler, Adolf

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 592×
  417 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Hitler, Adolf