Hradčanské náměstí

Hradčany, Praha 1

Hradčanské náměstí se konstituovalo ve 14. století, kdy byly Hradčany založeny jako poddanské město a kdy také došlo k nové lokaci sídel po jeho obvodu. Již ve 12. a 13. století byl prostor pozdějšího náměstí osídlen a zastavěn domy a především kovozpracujícími dílnami. Zpočátku si po obvodu náměstí stavěla své domy reprezentativní vrstva obyvatel Hradčan, vázaných službou na Pražském hradě a to buď přímo v královském paláci či při kapitule chrámu sv. Víta, v 16. a 17. století jejich místa zaujali příslušníci šlechty, kteří budovali svá reprezentativní sídla v nejtěsnější blízkosti panovnického dvora prvních Habsburků nebo využívali poměrně dostatečné množství volných stavebních parcel na Hradčanech. Vzestup významu náměstí pak spadá do 16. století, především do období po roce 1541 (velký požár Malé Strany a Hradčan), když si císař Rudolf II. (1576 - 1611) zvolil Pražský hrad za svoji stálou rezidenci, a když byly v roce 1598 Hradčany povýšeny na královské město. V současné době představuje Hradčanské náměstí malebný prostor, důstojnou předsýň Pražského hradu, kterou obtáčí řada pozoruhodných renesančních a barokních domů a paláců, střed pak určuje parčík s Mariánským morovým sloupem. K nejpozoruhodnějším stavbám náleží Schwarzenberský palác v jižní frontě,Toskánský v západní frontě a Martinický s Arcibiskupským palácem ve frontě severní.

Hodnocení referátu Hradčanské náměstí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 440×
  204 slov

Komentáře k referátu Hradčanské náměstí