Humanismus a renesance v Čechách

Souvisí s nástupem Habsburků a s vládou Jagellonců
je to období 70.léta 15.st. až 20.léta 17.st.
renesance se v pravém slova smyslu neprosadila, ale pouze v knižním lidovém čtení, zábavné próze např.Historie o bratru Janu Palečkovi.
Znaky českého humanismu:
-snaha o rozšíření humanistické vzdělanosti
-převažuje nauková charakteristika literatury
-literatura pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi, lidové čtení-cestopisy (např.Vyprávění o bratru Palečkovi)
-vliv latiny na rozvoj češtiny, význam knihtisku
1450-Jan Gutenberg- vynalezl knihtisk
tzv. inkunábule-knihy vytištěny do r.1500 (prvotisk)
Viktorín Kornel ze Všehrd-právník, zapisovatel do desek zemských
-překládal také knížky od známích autorů
Díla: O právech, súdiech a deskách země české knihy devatery

Jan Blahoslav-biskup jednoty bratrské, přeložil Nový zákon ten se stal základem Bible kralické
Díla:Filipika proti misomusům Misomusové-odpůrci vzdělání
Šamotulský kancionál kancionál-sborník bratrských písní
Gramatika česká zlatý věk české literatury
J.Melantrich z Avantýna-nakladatel a vydavatel
Daniel Adam z Veleslavína-pokračoval v Melantrichově díle, pražský univerzitní mistr
Dílo:Historický kalendář
Latinsky psali: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

Hodnocení referátu Humanismus a renesance v Čechách

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 815×
  168 slov

Komentáře k referátu Humanismus a renesance v Čechách

Adamický Tomáš
máte to hezký ale chybí mi tam významní malíři a díla tak bych to trochu změnil ale jinak dobré
anna
je to bezva!