Husitství

Pro svoji práci jsem vybrala výklad na téma husitství.Toto období je v historii českého národa velmi důležité,protože se husitské hnutí snažilo vyvést český národ z krize,ve které se země ocitla kvůli nedodržování zásadních náboženských pravidel.

Mistr Jan Hus

Nesprávný směr, kterým se církev ubírala kritizovali hlavně vzdělaní lidé na pražské universitě.Vůdcem této skupiny byl mistr Jan Hus,narozený v Husinci u Prachatic. Později se také proslavil jako kazatel v Betlémské kapli a brzy získal i podporu panovníka Václava IV.
První reformou bylo vydání Dekretu kutnohorského v roce 1419,který pomohl k vyrovnání hlasovacího práva na pražské universitě.Češi dostali tři hlasy a ostatní národy jen jeden,to způsobilo odchod mnoha cizinců z univerzity.
V roce 1412 Hus vystoupil proti prodávání odpustků ( odpustky umožňovaly vykoupení se z hříchů) a popudil proti sobě papeže Řehoře XII, který uvalil na Husa klatbu (prokletí ) ,a proto Hus odešel na venkov a kázal venkovskému lidu. Za dva roky byl pozván na sněm do německého města Kostnice,kde byl uvězněn a 6.července roku 1415 popraven jako kacíř.Tato událost se však pro český národ stala dalším důkazem špatnosti katolické církve.

První část období husitství: r. 1419-1421

V neděli 30. Července 1419 vtrhli pražští husité,v čele s Janem Želivským,na
novoměstskou radnici a zahájili povstání první pražskou defenestrací ( vyhodili katolické konšely z oken )."Hlavním městem" husitského hnutí byl Tábor.Sešla se zde chudina jižních Čech.Jejich znakem byl kalich, (proto byli také nazýváni kališníci.) Husitské hnutí podpořil i král Václav IV,ale ještě v stejném roce umřel.
Na český trůn měl nastoupit Zikmund Lucemburský.Aby si udržel dobré vztahy s papežem, vyhlásil Zikmund proti Čechům křížovou výpravu.První jeho útok směřoval na pražský kopec Vítkov.Třicetitisícová armáda se postavila proti husitům z celých Čech, v jejichž čele stál, známý jednooký vůdce, Jan Žižka.
Výsledek boje ukazoval na neúspěchy příštích křížových tažení.Husité zvítězili i na Vyšehradě a svoje politické postavení si upevnili na sněmu v Čáslavi,kde byla určena vláda,složená z dvaceti pánů.
Během první části se husiti rozdělili na několik skupin podle způsobu prosazování Husových myšlenek,ale všechny měli stejný program-tzv.čtyři pražské artikuly.Husité v nich žádali svobodu kázání,přijímání podobojí, rozdělení církevního majetku a trestání hříchů bez ohledu na původ.

Druhá část období husitství: 1421-1434

Po několika křížových výpravách- v letech 1421 u Žatce, 1422 u Kutné Hory a Havlíčkova Brodu se postavilo husitské vojsko v roce 1424 proti pánské jednotě.Byla to poslední bitva Jana Žižky,který skonal na podzim.Po něm vedl kališníky Prokop Holý a zvítězil nad křižáky v letech 1426 u Ústí nad Labem a o rok později u Tachova.Holý pozměnil taktiku boje a využil oslabeného postavení katolíků. Husité také podnikali tažení do sousedních států,kde prosazovali hnutí a získávali kořist na udržení vojska.
Po těchto výpravách dorazilo do Čech 14.srpna 1431, už po páté,křížové tažení.U Domažlic husitské vojsko zastrašilo křižáky a ti utekli bez boje. Tato porážka ujistila Zikmunda,že jediným způsobem jak přelstít husity je mírové jednání.
Na koncilu v Basileji prosazovali husité čtyři pražské artikuly.Pražská šlechta a měšťané se spojily během jednání s katolíky ,a tím zradili kališníky.
V rozhodující bitvě došlo 30. Července 1434 u Lipan. Pánská vojska porazila husity.
Církev na sněmu v Jihlavě povolila husitům přijímání podobojí a ponechání majetku získaného během hnutí.Posledním a zoufalým bojem kališníků proti Zikmundovi byl odpor Jana Roháče z Dubé,který byl v roce 1437 byl poražen na hradě Sion a popraven.

Význam husitského hnutí

Husitské povstání v 15.století předcházelo důležitým historickým událostem v Evropě.Například boje poddaných proti feudálům nebo snaha o nápravu církve-hnutí v 16. století označované jako protestantismus.
V první části se kališníci dokázali sjednotit v boji proti Zikmundovi a vypracovali program,kterým se řídili.Hnutí se šíří pouze na českém území a husité úspěšně bojuji na politické scéně.
Ve druhé části se hnutí "vyváželo" do zahraničí,husité měli dobré vojsko a pro Zikmunda znamenali téměř nepřekonatelnou překážku v cestě na český trůn.
Husité se stali vzorem pro své potomky,kteří se zapsali do dějin jako vlastenci.

Zdroje:

Toulky českou minulosti
Dějepis v kostce
Internet

Hodnocení referátu Husitství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 492×
  685 slov

Komentáře k referátu Husitství

Sandra (NEdějepisářka xD)
Rozhodně pomohlo mockrát děkuju. V dějepise totiž zrovna nevynikám a mám celkem na prd učitelku která mě nemá ráda . Takže díky moc :)