Jan Hus

1371-1415

Byl český kazatel,nábožensý reformátor a myslitel.Studoval na pražské univerzitě a v roce 1396 se stal mistrem svobodného umění. V roce 100 přijal kněžské svěcení. V roce 1409-10 byl rektor pražské univerzity.V roce 1402-1412 působil jako kazatel v Betlémské kapli.Stanul v čele reformního hnutí kritizujícího dobové poměry v církvi.Svou kazatelskou čiností spojoval akademické reformní kruhy s širokou laickou veřejností.Vroce 1409 přispěl s vydání Dekretu Kuntohorského-měnící hlasovací právo na pražské univerzitě ve prospěch českého národa.V roce 1412kritizoval vydávané odpustky a ztratil přízeň krále Václava IV. a bylm dán do církevní kletby.V roce 1415 6 června byl upálen.Pobýval na Kozím hrádku a Krakovci. Napsal O šesti bludiech

Knížku o svatokupectví

Postila-výklad o svatých čteních nedělních

V českém jazyce se mu ovšem připisuje autorství reformy pravopisu,kdy spřežky nahradili diakritickými znamínky.Diakritický pravopis je symstém rozšiřující abecedu s omezeným počtem písmen,pomocí diakritických znamínek tak,aby byla vhodná a i pro záznam jazyka majícího větší počet hlásek.Jan Hus uvedl do češtiny spolu se dvěma diakritickými znamínky(čárkou a tečkou,brzy nahrazenou háčkem) kroužek nad ů (pravopis y zbytek dvojhlásek uo v pohobách jako bouch,duom) se začala psát v 16.století.Současný český pravopis je diakritický,vychází z Husových zásad a v hlavních rysech schválených tzv.Bratrský pravopis.k posledním zásadním úpravám došlo v roce 1902.Vyšla první úřední Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví.Poslední významnou úpravou bylo počeštění pravopisu přijatých slov např.thema,poesie ap. v roce 1957.

Hodnocení referátu Jan Hus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 699×
  253 slov

Komentáře k referátu Jan Hus

duch
mam s toho ta 5