Karlův most

Karlův most patří k nejvýznamnějším turistickým zajímavostem Prahy. Měl dva předchůdce a to dřevěný z 10. století a Juditin, který byl po záplavě roku 1342 v troskách. Ale Praha, jedno z nejvýznamnějších měst Evropy a důležitá obchodní křižovatka, bez mostu zůstat nemohla. A tak 9. července 1357 položil sám císař a král Karel IV. základní kámen k mostu novému. Říkalo se mu nejdřív Kamenný, pak Pražský a teprve od roku 1780 podle zakladatele - most Karlův .
Stavbu nového mostu řídil Petr Parléř. Král mu důvěřoval, třebaže to měl být první Parléřův most a bylo mu teprve 24 let.Nový most znamenal pro stavitele mnoho problémů, ale všechny vyřešil dokonale. Musel se vyhnout zbytkům Juditina mostu, které trčely z vody při staroměstském břehu, a navíc tu byla Mostecká věž na malostranském břehu, tu využil při nové stavbě a most pak odkláněl do oblouku.. Vznikl tak ve své době zcela ojedinělý most se 16 pilíři, 516 metrů dlouhý a skoro 10 metrů široký. Někdy kolem roku 1370 se po mostě začalo jezdit.
Po Karlově mostě pak opravdu kráčela historie České země. Tudy se ubíraly korunovační průvody českých králů, tudy se pohybovaly průvody při jejich pohřbech. Po Karlově mostě prchal Fridrich Falcký po nešťastné bitvě na Bílé hoře. Roku 1412 vyvěsil na obě mostecké věže svůj vášnivý protest proti prodávání odpustků mistr Jan Hus. A dokonce na výstupku třetího pilíře konal kat své truchlivé dílo,bylo to vlastně popraviště.
Nový most byl dlouho bez výzdoby, která je dnes pro něj tak typická. Sochy se objevily až mnohem později. Nejprve byl na mostě vztyčen (podle středověkého zvyku) kříž s Ukřižovaným. Po roce 1464 stál uprostřed mostu jezdecký pomník Jiřího z Poděbrad. Poté postavili pomník Jana Nepomuckého, kterého prosadila habsburská protireformace po bitvě na Bílé hoře, brzy poté byla vztyčena poblíž socha sv. Václava. Hlavní část barokní výzdoby vznikla v letech 1706-1714, kdy byl most osazen třiceti sochami od Brauna a Brokofa. Sochařská díla objednávali na Karlův most šlechtici, církev, městská správa a vysoké školy.Jako poslední se na mostě objevila plastika sousoší sv. Cyrila a Metoděje
Na obou koncích byl most opevněn gotickými věžemi. Staroměstská mostecká věž patří k nejkrásnějším gotickým mostním věžím v celé Evropě.Stojí na prvním pilíři. Její východní průčelí má bohatou sochařskou výzdobu a architektonické členění.
Bezmála do poloviny 19. století byl Kamenný či Karlův most jediným mostem v Praze. To znamená, že byl jediným pražským mostem přes Vltavu po dobu pěti století.

Hodnocení referátu Karlův most

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 233×
  403 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Karlův most

lukas
obchodnice123
text je značně neuspokojivý
niggakiller