Karlův most

Most, původně pražský, či kamenný, od r. 1870 zvaný Karlův byl založen r.1357 Karlem IV.
Nahradil starší, původní zničený románský most Juditin.
Řízení stavby mostu svěřil Karel IV. Petru Parléřovi, ale skutečným stavitelem byl Jan Off.
Most ,spočívající na 16 obloucích je 520m dlouhý, kolem 10m široký a byl dokončen r.1366.

V poslední čtrvrtině 14.stol. jej na staroměstské straně doplnila Mostecká věž, postavená podle návrhu Petra Parléře Svatovítskou hutí.Je zajímavá především svou výzdobou.Nad branou jsou
znaky zemí říše Karla IV. a motivy ledňáčka v závoji(symbol Václava IV.).V prvním patře jsou po stranách sochy sv.Víta, patrona mostu, sedící postavy Karla IV. a Václava IV., nahoře sochy sv.Vojtěcha a Zikmunda, patronů země České.Sochy jsou vynikajícími díly středověkého sochařství z doby kolem r.1380.Od r.1987 jsou originály uloženy v Národní galerii. V r.1874-78 byla věž restaurována J.Mockerem a v průjezdu brány byly P.Maixnerem domalovány původní gotické malby.Sklepení Mostecké věže sloužila ve středověku jako vězení.

Karlův most ústí do oblouku brány, sevřené z obou stran malebnou konfigurací malostranských věží.Brána opatřená znaky zemí Václava IV.vznikla po roce 1411 na místě románské stavby, která se připojovala na dosud stojící nižší mosteckou věž, která je zbytkem opevnění z poč. 12.stol. staršího než most Juditin.Nýnější renesanční úprava pochází z r.1591.

Karlův most zdobí světově proslulá galerie třiceti soch a sousoší převážně barokních z let 1683-1714.Podíleli se na ní mistři českého baroka Michael Bernard Mandl,Jan Brokoff,
Michael Josef a Ferdinand Maxmiliám Brokoffové, Matyáš Bernard Braun, Matěj V.
Jáckel, Jan Oldřich Mayer a Jan B.Kohl.

Barokní sochařská výzdoba Karlova mostu
Kříž
Už v čase Karla IV.stával na třetím mostím pilíři vpravo při cestě ze Starého města.Stržen byl na začátku husitských bouří, znovu obnoven byl v 16.stol jako jediná ozdoba mostu.Roku 1629 dal císař Ferdinand II. řezbářem Arnoštem Heidelbergem vyřezat kříž nový,která však byl zničen Švédy za třicetileté války.R.1628 koupili Pražané v Drážďanech korpus ukřižovaného, zhotovený Wolfem E.Brohnem.
Kříž přetrval až do naší doby, jen obě staré sochy po stranách nahridily plastiky Emanuela Maxe.
Jan Nepomucký
Terakotový model pro tuto sochu vytvořil vídeňský sochař Matyáš Rauchmiller(v Nár.galerii). Provedení ve dřevě jej dostal Jan Brokoff, jehož řezba je dnes na hlavním oltáři kostela sv.Jana Na Skalce.V bronzu sochu odlil r.1683 Wolf E.Herold, včetně reliéfů na soklu.
Bronzová socha tak začala rozbíhat barokní výzdobu mostu.
Pieta

Svatý Václav
Provedením čtrvrté mostní plastiky byl pověřen Ital Ottavio Mosto.Jeho tvorba oslňuje bravurou,je však bez vztahu k zemi.Sochu věnoval císařský rada Václav Markvart z Hrádku.
Svatý Josef

Sousoší křtu Kristova

Další Brokoffovo sousoší, které se na mostě zachovalo-Sv.Marketa,Barbora a Alžběta.
Přičemž Alžběta je pokládána za první dílo Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

V r.1708 byly nainstalovány tyto sochy:
Sv.Norbert, Juda Tadeáš, Mikuláš Tolentinský, Sv.Augustin, Ignác z Loyoly ,Sv.Vojtěch,Filip Benitius, Kosma a Damian a Jan z Mathy.
Na těchto sochách se podílejí mimo jiné i Matěj Václav Jáckel, Jeroným Kohl a František Preis.
Svatý Vojtěch
O autorství této sochy byl vedený spor.Pravděpodobným autorem je Ferdinand Brokoff, ale v této době se již na scéně objvuje Matyáš Bernard Braun, jehož dílo bylo přijato se značným uznáním.

Sochy na mostě utrpěly za revolučních Bouří r.1848.

Hodnocení referátu Karlův most

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 184×
  553 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Karlův most