Kościuszko-Tadeusz Andrzéj Bonawentura

(*4.2.1746,Mereczowszczyzně v Litvě -†15.10.1817Soleur ve Švýcarsku)

Pochazel ze staré, nebohaté šlechty.PO smrti svého otce byl v roce 1769 poslán ze své kadetní školy do Německa , Itálie a Francie,kde studoval především vojenské inženýrstvý.Jeho ideálem se stala svoboda,rovnoprávnost stavů a demokracie v říši. Když se vrátil do své vlasti,jako kapitán dělostřelectva(1774),
Nebylo mu umožněno se prosadit,zklamal se ve svém osobním životě, a proto se odjel do Francie.Pak do Ameriky,aby bojoval za osvobození.Svými úspěchy v boji na sebe obrátil pozornost Washingtona,který ho jmenoval svým pobočníkem a inženýrským plukovníkem.V roce 1783 byl povýšen na generála brigády,stal se americkým občanem a přijal řád Cincinnata.V Polsku však bylo národní hnutí a K. se vrátil a byl přijat ,jako generál vojska.Později byl uznán za nejzpůsobilejšího vojevůdce mezi polskými generály

1794-akt povstání v Polsku K. byl povstaleckým velitelem a měl plnou moc zřídit národní radu ku správě země a právo hrdelního soudu.
29.9.1794 bitva Ruska proti Polsku u Maciéjowic-Polsko poraženo a K. zajat.Uvěznili jej v Petrohradu, až do nastoupení cra Pavla,který mu udělil milost.Roku 1796 odjel do Ameriky a po 2 letech do Francie.kde Dabrowský zřizoval polské legie.K. chtěl znovuzřídit Polsko,ale Dabrowský jeho návrh nepřijal. S porozuměním se setkal až po pádu Napoleona u Alexandra I.r.1815.
Kościuszko byl zástupcem radikalismu, jehož vzorem byli Lafeyette a Jefferson .
Věnovel se také psaní studií . Z jeho prací byli vydány např.Manouvres of Horse Artillery,Obraz Polaków i Polski.

Kościuszkovo horstvo- V Australských Alpách(jihozápad Nového Jižního Walesu)je po něm pojmenována hora -Mt.Kosciuszko(2228 m.n.m.)

Použitá literatura:Ottův slovník naučný(Pasek/ARGO-1998),Lexikon zemí,

Hodnocení referátu Kościuszko-Tadeusz Andrzéj Bonawentura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 662×
  289 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Kościuszko-Tadeusz Andrzéj Bonawentura