Polsko

Přímořský stát ve východní Evropě při Baltském moři. Území dnešního Polska bylo osídleno slovanskými kmeny v 6. století. Jejich sjednocením došlo v 10. století ke vzniku polského státu. V soupeření s českým státem a Německou říší se postupně jeho území rozšiřovalo (Pomořany, Slezsko), reakcí na boj s řádem německých rytířů byla unie s Litevským velikým knížectvím (1389, formálně znovu 1569) a postupná inkorporace Litvy do Polska. Díky postupnému úpadku centrální královské moci se Polsko od 17. století stávalo stále více předmětem expanze sousedních států (Prusko, Rakousko , Rusko ), která vyvrcholila trojím dělením Polska (1772, 1793, 1795) a ukončením samostatné existence polského státu. Po napoleonských válkách vzniklo v části bývalého pruského záboru Polska autonomní Polské království s ruským carem jako hlavou státu. Vnitřní autonomie byla postupně omezována, až mělo Polsko fakticky charakter ruské gubernie. Jisté autonomie se dostalo Polákům pouze v rakouském záboru. Po roce 1918 došlo k obnovení polského státu, který si ve válce se sovětským Ruskem nejen zachoval samostatnost, ale roku 1920 rozšířil své území i na část Ukrajiny . Ve sporu s Litvou získalo Polsko dokonce litevské hlavní město Vilnjus (1921). V roce 1939 bylo polské území rozděleno mezi nacistické Německo a SSSR . K obnově Polska došlo až po 2. světové válce, kdy byla západní hranice posunuta na linii Odra-Nisa, zatímco východní oblasti meziválečného Polska byly rozděleny mezi Ukrajinu a Bělorusko . V letech 1947-1989 vládl v Polsku komunistický režim. Nepokoje v letech 1970 a 1972 byly potlačeny za pomoci armády. Po vzniku nezávislé odborové organizace Solidarita v létě 1980 vzrostla činnost opozice. Komunisté zareagovali vojenským převratem Wojciecha Jaruzelského koncem roku 1981, vyhlášením výjimečného stavu, internacemi a vězněním desetitisíců lidí. Výjimečný stav byl zrušen až roku 1984. V roce 1989 byla Solidarita legalizována a v parlamentních volbách téhož roku zvítězila. V roce 1990 se prezidentem stal představitel Solidarity Lech Wałęsa a Polsko nastoupilo cestu k demokracii. V roce 1993 opustil zemi poslední sovětský voják. V roce 1994 vstoupila v platnost dohoda o přidružení k EU.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Oficiální název (český): Republika Polsko
Oficiální název (originální): Rzeczpospolita Polska
Státní zřízení: republika
Členství v mezinár. organizacích: OSN,NATO
Hlavní město (počet obyvatel): Warszawa [Varšava] (1,64 mil.)
Rozloha (pořadí ve světě): 312 683 km2 (68.)
Počet obyvatel (pořadí): 38 655 000 (29.)
Úřední, resp. užívané jazyky: polština (úř. j.), němčina, ukrajinština, běloruština
Kontinent: Evropa
Měna: polský zlatý (złoty)

Hodnocení referátu Polsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. červen 2008
  5 068×
  381 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Polsko