Malá galerie dobyvatelů

Hernán Cortes (1485-1547)
Pocházel ze šlechtického rodu,nedokončil studia práv a vydal se jako voják do Ameriky.V letech 1504-1519 byl na Haiti a na Kubě a pak zorganizoval velkou výpravu do Mexika,kde se s 600muži,16koňmi a 14 děly zmocnil hlavního města říše Aztéků Tenochtitlánu.V bojích zahynuly desetitisíce Aztéků i s ženami a dětmi.Město s paláci a chrámy shořelo.Pak dobyl Cortez většinu Mexika.Počet obyvatel této země se v důsledku bojů snížil v letech 1519-1568 z 25miliónů na pouhé 3milióny.

Bartolomeo de Las Casas (1474-1566)
Byl v roce 1520 mezi osadníky,kteří dostali půdu na Kubě.Když viděl nelidské zacházení dobyvatelů s Indiány,vzdal se půdy a na dlouhá léta se oddal boji za práva původních obyvatel Ameriky.Čtrnáctkrát
přeplul oceán,aby hájil jejich práva u dvora.Císař Karel V. ho jmenoval kaplanem a uložil nu úkol vypracovat plán na zlepšení podmínek života Indiánů.Las Casas popsal pravdivě situaci ve své knize.Navrhoval mimo jiné nahradit práci slabých Indiánů odolnými černochy z Afriky.Za práva Indiánů bojoval marně až do své smrti.

Francisco Pizarro (1475-1541)
Byl ve Španělsku pasákem vepřů,pak vojákem.V roce 1507 se vypravil do Ameriky a bojoval na Haiti a na Kubě.Když v roce 1513 vyplul na výpravu a překročil Panamskou šíji,poprvé se dozvěděl o bohaté říši Inků.Dlouho připravoval svůj vpád do Peru.V roce 1532 vyplul se třemi loďmi,180muži a 37koňmi z Panamy.Po vylodění a pochodu horami zajal u Cajamarky(kachamarky) vládce říše Inků a dal ho popravit.Pak vtáhl do hl. města Cuzca(kuzka).Založil město Lima a několik let si zde užíval svého bohatství.Nakonec byl zavražděn.Je považován za velmi schopného,vytrvalého,ale především krutého a bezohledného člověka nezřízeně toužícího po bohatství.

Hodnocení referátu Malá galerie dobyvatelů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 673×
  294 slov

Komentáře k referátu Malá galerie dobyvatelů

sissi
cool straanka o dedneska pouzivam porad!!!