Mayové, Mayská civilizace

Mayové spolu s Aztéky jsou nejznámějšími indiánskými kmeny Mezoameriky. Ale odkud vůbec Mayové přišli? Odkud a kdy? Nikde není nic zaznamenáno o jejich příchodu. Vedou se spekulace, avšak nic nebylo dokázáno.
Mluví jazykem z rodiny Maya, ale dnes mnozí mluví i Španělsky. Nyní je vlastních Mayů asi okolo 2 – 3 mil. osob. Žijí především na poloostrově Yucatan v Mexiku,Guatemale a Belize.
Mayové jsou známi svými vědeckými úspěchy, ale také jako stavitelé velkých kamenných měst, nad kterými se tyčily chrámové pyramidy a paláce. Architektura Mayů byla velice vyspělá. Vyvinuly se zde různé slohy.Ve své technice předstihli mnohé své sousedy a to nejen v Americe. Jejich města byla krásná a každé mělo svůj jedinečný vzhled doprovázený sochami, kamenickou výzdobou náměstí a fasád. Tesali také kamenné bloky, z kterých poté stavěli mozaiku. Na nich se nejčastěji objevoval opeřený had ( bůh Kukulkán ) nebo tvář boha Chaka z profilu s velkým nosem. Hlavním znakem mayské architektury je masivnost kombinovaná s jemnou promyšlenou a umělecky dokonalou výzdobou.Tyto prvky najdeme například v městě Palenque.

Palenque bylo nejzápadnějším mayským městem. Leželo v místech, kde se dneska rozkládá mexický stát Chiapas.Do roku 600 n.l. bylo Palenque pouze malé a bezvýznamné město. V roce 615 n.l. nastoupil na trůn nový vládce – Pacal. V té době mu bylo pouze 12 let. Během jeho vlády se město stalo velkým a mocným střediskem, které spravovalo i přilehlé oblasti. V Palenque je mnoho krásných staveb zdobených malovanými plastikami nebo štuky. Jedna z nejkrásnějších je „Chrám nápisů“ , který stojí na vrcholu pyramidy, kterou vládce Pacal nechal vybudovat. Podle mayské mytologie mělo podsvětí devět stupňů, a proto má i pyramida devět mohutných stupňů. Po Pacalově smrti vládli městu jeho synové a město dále rozkvétalo. Za jejich vlády nechali postavit k chrámu elegantní čtyřpatrovou věž, která sloužila jako observatoř.Tato věž je jedinečná v mayské kultuře. Palác nesloužil jako královské sídlo, ale spíše jako obřadní síň. Některé z obřadů jsou zobrazeny na nástěnných kamenných a štukových plastikách, které zdůrazňují přepych a jiné řadu zajatců.

Chicen Itzá je jedno z největších měst na Yucatanu. Dominantou je devítistupňová pyramida s názvem Kukulkánova. Pyramida stojí na základech jiné mnohem starší stavby. Schodiště je zaměřeno přesně do světových stran. Za jarní a podzimní rovnodennosti tady dochází k optickému klamu. Stíny schodů vytvářejí při východu slunce dojem hada, plazícího se nahoru a při západu slunce se had plazí dolů. Jeho hlava a konec ocasu jsou tvořeny sochami na začátku a konci schodiště.Další památkou v Chicen Itzá je chrám bojovníků s tisíci sloupy. Na každém sloupu je vytesaná postava bojovníka. Významnou památkou je také Chrám masek. Tam bylo nalezeno 492 dochovaných masek obětovaných indiánů. Nejstarší památkou v Chichen Itzá je mayská observatoř, kde se upravoval kalendář, rozvíjela matematika, astronomie a zaznamenávaly události. Kamenná hvězdárna stojí na pyramidě s řadou hrobek. Je zde také jedno z největších hřišť.Je velké 146m x 36m, to je asi jako dnešní fotbalové hřiště. Hra připomínala dnešní košíkovou, avšak hráči se nesměli gumového míče dotýkat rukama, pouze boky nebo koleny a museli se strefit do kamenného kruhu, který byl připevněn na stěně ve výšce osmi metrů. Zápasy se vedly doslova na život a na smrt. Tým, který prohrál byl obětován bohům. Jsou tu také přírodní vápencové studny, ty byly zdrojem pitné vody. Pokud v dané oblasti bylo více takových studní, vybrala se vždy jedna a do té se obětovávalo. Takovým studnám se říkalo Canote.

Mayové se také proslavili úspěchy v astronomii a umění. Astronomie byla velice spojena s osudy celých národů. Podle pohybu nebeských těles předpovídali počasí, sluneční a měsíční zatmění. Zaznamenány jsou i zatmění, která nejsou zřetelná pouhým okem. Systém datování je znám pod názvem „Dlouhý počet“. Datum označovalo kolik dní uplynulo od pevného výchozího data. Tím byl rok 3 114 př.n.l. V Mayském kalendáři nenajdeme žádné číslice, používali pouze tři základní symboly.

Mezi největší pýchy předkolumbovské Ameriky v umění patří Mayské náboženské sochařství. Hlavním zájmem mayského umělce bylo zachytit přesně vlastnosti každého boha. Nadměrné zvýrazňování některých rysů způsobilo zkreslení proporcí. Hlava a velice propracovaná čelenka zaujímala třetinu celkové výšky postavy.

Jako všude i mezi Mayi se vyprávěly mýty o původu ohně, stvoření lidí a zvířat. Podle mayských mýtů stojí ve středu vesmíru strom (seiba).Uznávali mnoho bohů a ti měli dobré i špatné stránky. Mayové bohy uctívali a dávali jim i oběti. Obětování božstvům mělo člověku zajistit osobní prospěch, štěstí v lásce, lovu i ve společnosti. První lidské oběti byly obětovány při pohřebních obřadech náčelníků. V roce 1 562 byla sepsána výpověď muže, který byl donucen pod výhružkou smrti zúčastnit se obětního obřadu.Musel se dívat, jak obětovali mladého chlapce a musel sledovat, jak mu prořízli hrudník a vyndali jeho srdce a na něj vyřezali kříž. Pro nás je obětování nyní nepochopitelné, ale pro Maye to byla tradice.

V roce 1517 se vylodili na Yucatanu první Španělé. Domorodci si mysleli, že jsou bohy. Mayové nic netušili a přívětivě přijali Španěly. Ti neměli v plánu jen tak tuto zemi opustit.Kubánský velitel se rozhodl vyslat skupinu do Mexika. Skupina měla být pod vedením Corteze. Ten byl odvolán, avšak neuposlechl rozkaz a odplul. Roku 1519 vyplulo z Kuby jednadvacet lodí s šesti sty vojáky na palubě. Cortez využíval strachu indiánů z koní. Byli to pro ně neznámí tvorové.Dokonce si mysleli, že jezdec a kůň jsou jedno zvíře.Vojáci se chtěli vzbouřit, ale Cortez tomu zabránil.Vůdci vzpoury byli oběšeni. Vojáci měli pouze dvě možnosti: být věrní vůdci nebo zemřít. Ničili sochy bohů a místo nich stavěli sochy Panny Marie a svatých. Španělé dovezli do Mexika epidemie, nemoci ... Jednou z nemocí byly i smrtící neštovice. Skoro všichni umírali. Cortez nechal bourat města, chrámy, pálil knihy, ničil skoro vše ……

Tohle vše víme, jen díky tomu, že se dochovaly písemné důkazy. Jako mayské písmo se považují hieroglyfy.Byly mnohem složitější a početnější než aztécké. Byly tesány a ryty do stél, stěn chrámů, oltářů a na pamětní desky.Malovaly se na keramiku, fresky a do knih. Žádné knihy se bohužel nedochovaly, ty byly zničeny Španěly. 16.července 1562 byly zničeny poslední poklady starobylé mayské kultury.
Většina písemných svědectví vyvrací pověst o údajně pokojném podmanění Indiánů a jejich dobrovolném přijetí křesťanství, kterou dodatečně šířili představitelé církve a kolonizátoři.

I v dnešní době najdeme mnoho Mayů, ale bohužel už asi nenajdeme takové, kteří by stavěli ty nádherné chrámy, paláce a celá města. Ti jakoby vymřeli.

Hodnocení referátu Mayové, Mayská civilizace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 701×
  1051 slov

Komentáře k referátu Mayové, Mayská civilizace