Mayove

Vznik přibližně roku 1800př.n.l. rozpad: 10.st n.l. (klasické období = 200- 1000 n.l.)

Území Mayů byla rozděleno do malých nezávislých městských celků.→město Tikal, které mělo 3000 budov a 20-40 tisíc obyvatel, kulturní a náboženské středisko

Hlavní hospodářství = zemědělství

Náboženství

Uctívání přírody, později božstva →stavba chrámů, kněží a oběti

Astronomie

Výborní astronomové a matematici

Na základě pozorování hvězd sestrojili dva kalendáře, jeden rituální a jeden podobný tomu našemu (365 dní-dokázali určit přesnou délku roku)

Dokázali určit zatmění slunce 4500 let dopředu

Kultura

stupňovité chrámy, pyramidy (stavěli z kamene)

Mayové dokonce malovali a vyráběli sochy

Písmo: logosylabické, čte se z prava do leva, některé znaky znamenají celá slova, některé pouze slabiky.

 

Ostatní národy (chronologicky)

Do 100 n.l.: Olmékové (Mexiko), Chavinská kultura (Andy)

100n.l.-900n.l.: Mayové (stř.Amerika), Nazca a Močikové (Andy), Teotihuacán (Mexiko),

900n.l.-1519n.l.: Zapotékové a Mixtékové (stř. Amerika), Tiahuanakové (Andy), Toltékové (stř.Amerika), Aztékové (Mexiko), Inkové (Andy)

Hodnocení referátu Mayove

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 810×
  160 slov

Komentáře k referátu Mayove