Předkolumbovská Střední Amerika ( bez Inků), : Aztékové, Mayové, Olmékové, Toltékové

Charakteristické rysy: - stavba pyramid, chrámů, lidské oběti, rituální krvavé pokání, kalendář, hieroglifické písmo, složitý pantheon bohů, zkvétající obchod, míčové hry.Pěstování kukuřice, fazolí, chilli paprik.

Míčové hry:- symbolický význam, poražené družstvo bylo obětováno.Hrálo se s gumovým míčem ve zvláštním bazénovém hřišti.

První z významných mezoamerických říší byli Olmékové( 1200 - 400 př.Kr. )
- první v tomto regionu vytvořili státní zřízení
- stavěli pyramidy, založili pantheon bohů ( velmi složitý ) , čedičové sochy ; měli klíčový vliv v oblasti, další zdejší říše staví na jejich základech.

Město Teotihuacan : - 20km2, až 250000obyvatel, pyramida Slunce, vliv tohoto města způsobil rozkvět této oblasti, a tak vzikly další říše.

Mayové ( 300 - 900 n.l.) : - dá se považovat za jedinou vzdělanou civilizaci v této oblasti.Její historie je vyryta do kamenných reliéfů, popisovali svoji historii ( hlavně svrchních vrstev obyvatelstva ).
- poloostrov Yucatán;
- hieroglyfické písmo, velmi složitý kalendář, skvělí astronomové, rozvoj matematiky
- stavby pyramid, dlážděné cesty mezi městy, zděné míčovny, události vytesané do kamene, hieroglyfy pokrytá schodiště, terasovitá pole
- mnoho nezávislých, malých státních útvarů ( podobné Řekům ) .Nejvlivnější měst : Tikal (16km2, 20-(125000) obyvatel)

PÍSMO: - jediný ucelený systém na území předkolumbovského Nového světa.Písmo bylo podobné summerským nebo egyptským textům.
Měli i fonetické písmo, ale více používali hieroglyfy, které byly považovány za vznešenější.Často oba druhy písma kombinovali.Používali také skládané knihy z kůrového papíru.
KALENDÁŘ: - - velmi složitý ( kombinace několika cyklů )Nejstarší zaznamenanný nalezený datový údaj je : 8.14.3.1.12 = někdy v roce 320 n.l.
Byli to skvělí astronomové - vypočítali sluneční zatmění, přesnou dobu trvání 1 měsíce ( odchylka pouze 7 minut), znali již dráhy Venuše, Merkuru, Jupiteru a Marsu.

Po pádu Teotihuacanu se vliv Mayů zvětšil. Do roku 900 se skončilo s používáním kalendáře, propukly vlny násilí, konec říše, města pohlcena tropickou džunglí.

Toltékové:- glazurovaná keramika, později i vzor pro ostatní kultury i pro Aztéky.

AZTÉKOVÉ ( 13.stol. - 1521 n.l. ) : - mnoho historických pramenů ( sepsáno po dobytí říše Španěly ).
Podle legend Aztékové nejsou původními obyvateli Mexického údolí.
Metropolí říše bylo město Tenochtitlan.V říši bylo cca 5 milionů obyvatel. Získali nadvládu nad oblastí ( výboje ),
Květinová válka: Tenochtitlan vs. Thalxallan - uzavřena smlouva o trvalém nepřátelství - trvalý přísun válečných zajatců - zdroj lidských obětí. ( květy = symbolika - oběť). Thalxallan byl dlouhými boji oslaben a později se bez váhání připojil na stranu Cortéze.
- měli velmi početné, dobře organizované vojsko, dobře vyzbrojené.
- diferenciovaná společnost na vrstvy, dobré zacházení s otroky.
- skvělé zemědělství, terasovitá pole, pěstovali rýži.
- říše krvavých lidských obětí
Tenochtitlan: - Americké benátky, dvouměstí, město s kanály, postaveno na vodě.Po dobytí Cortézem byly všechny chrámy, pyramidy srovnány se zemí.

Náboženství Aztéků : část převzatá od Olméků, Toltéků a Mayů a část vystavěna na mýtu Slunce a matky Země.Velké lidské oběti , aby se bůh slunce ráno opět probudil
Duchovní měli celibát. Předpovídali zánik své říše a proto ty ohromné lidské oběti. Podle proroctví se měl na zemi vrátit velký toltécký král Quetzalcoatl na opeřeném koni. Poté toho Cortéz využíval ( sám Montetuma z toho byl zmatený).

Dobytí Aztécké říše hernandem Cortézem:
Hernando Cortéz : - narodil se ve vznešené španělské rodině, vystudoval práva.Stal se panovníkovým tajemníkem a v roce 1519 byl pověřen vedením expedice do Mexika. Během dvou let dobyl Španělsku Mexiko, v boji mu pomáhali i některé kmeny ( otroci Aztéků, obíraní daněmi )

Aztékové nejdříve Cortézovi věřili ( považovali ho za boha Kvésala).

Cortéz v r. 1519 opouští Kubu ( 11 lodí , 500 mužů), plení vesnice a shromažďuje spojence ( až 100000 mužů) a táhne na Tenochtitlan.Montezuma ( Motecuhzoma Xocoyotzin ) se s Cortézem před městem setkal a nakonec se v dubnu roku 1521 Aztékové, kteří strádají a trpí epidemiemi vzdávají, jsou pobiti.Z ostatních se stanou plantážníci a horníci v dolech.Město je zničeno a je zde vybudováno Mexico City).Hernando Cortéz se stává Mexickým lordem.

Na obyvatelstvo Střední Ameriky mělo dobývání katastrofální důsledky, vše pouze kvůli zlatu.Došlo zde k devastaci a zničení kultury, památek. Obyvatelstvo bylo násilně obraceno na křesťanství, propukaly zde epidemie ( černé neštovice ( Španělé také dávali indiánům deky, kde dříve byli zabaleni lidé zemřelí na černé neštovice )). Karibské národy vyhynuly úplně.Došlo zde ke genocidě, která zapříčinila, že po roce 1600 už zde zbylo pouze 5 % původního obyvatelstva. Byly sem dováženi otroci z Afriky.

Španělští vojenští dobrodruzi byli nazýváni Konquistadoři.Ti pak obdržovali území, kde směli vybírat daně, zakládali zemědělské usedlosti Haciendes.
Ze Střední Ameriky je učiněno španělské místokrálovství Nové Mexiko

Hodnocení referátu Předkolumbovská Střední Amerika ( bez Inků), : Aztékové, Mayové, Olmékové, Toltékové

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 594×
  702 slov

Komentáře k referátu Předkolumbovská Střední Amerika ( bez Inků), : Aztékové, Mayové, Olmékové, Toltékové