Neolit a Eneolit

Neolit

Mladší doba kamenná-- období následující po mezolitu ,ve střední Evropě asi 6000 -- 3500 let př. n.l. vznikalo první zemědělství(tzv. neolitická revoluce) včetně chovu dobytka výroba potravin umožnila vzrůst obyvatel.Začala výroba kamenných a broušených nástrojů(motyk nástrojů na opracování dřeva), hliněných nádob a textilií. V prvotních ohniscích neolitu se začali pěstovat dosud divoce rostoucí rostliny a domestikovat zvířata. V 7000 -- let př. n.l. se znalost pěstování pšenice ječmene a chov ovcí dostala kolonizací z Přední Asie do druhotných ohnisek neolitu( např. Balkán,a západní středomoří ). Společnost byla spjata s rody, byla soběstačná a nevznikali.větší sociální rozdíly. častý kult matky symbolizující i plodivou sílu zemně.Neolit byl v okrajových oblastech Skandinávie až dobou bronzovou jinde eneolitem 5000 --př.n. l.

Eneolit
Pozdní doba kamenná, někdy nazvaná doba měděná,(chalkolit).Období v pravěkém vývoji lidstva po neolitu,s různými konkrétními formami.
Eneolit je charakterizován orbou se zápřahem, měděnými nástroji,vozy,hlubinnou těžbou kamenných surovin, dálkovou směnou (soli,jantaru,mědi).Vytvářela se kmenová organizace s patriarchálními prvky (Evropa,5.--3. př. n. l.)Ve východním středomoří se zvýšila koncentrace obyvatel,5.--.4.tisíce. př.n.l.vznikaly první městské státy.

Hodnocení referátu Neolit a Eneolit

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 127×
  191 slov

Komentáře k referátu Neolit a Eneolit

lop
díky