Nizozemská revoluce

1566-1609
J Belgie (obchod s Anglií), Nizozemsko, Lucembursko, S Francie – Flandry (zpracování vlny Ţ obchod Ţ rozkvět)
součást habsburské říše – nejbohatší španělská provincie
17 samosprávných provincií – místodržící (z vysoké místní šlechty) – generální stavy
zástupcem španělského krále = generální místodržitel – sídlo Brusel – např. Markéta Parmská
Nizozemí těžilo ze vzestupu Španělska Ţ rozvinuté zemědělství, vyspělé řemeslo a obchod
Španělsko – zaostalé – feudalismus
rozdíly mezi provinciemi:
· JIH a STŘED
- Flandry, Brabantsko, Artois
- Antverpy – nejbohatší přístav
- cechovní a manufakturní výroba (sukno – španělská vlna, krajky)
- obyvatelstvo valonské (francouzské
- katolictví
· SEVER
- Holland, Zéeland, Utrecht
- kapitalismus, kalvínství
- rybolov, slanečci, ocet, papír, sukno
- zaostalejší
odpor Nizozemců proti Španělům:
za Filipa II.
Španělé – snaha oslabit samosprávu, daň z obratu, pronásledování nekatolíků (inkvizice)
· 1565 – počátky nizozemského odboje (důvody náboženské, hospodářské, politické)
a) stavovská opozice – mírný odboj Ţ obrana stavovských svobod
- v čele Vilém Oranžský, hrabě Egmont, admirál Hoorn
- neúroda Ţ podpoření
b) 1566-1567 – prudké protikatolické bouře = obrazoborecké hnutí
· do Nizozemí španělské vojsko
- hrůzovláda vévody z Alby (6 let)
- zvýšení daní + nové daně = alabala z koupě a prodeje
- popravy (i Egmont, a Hoorn) – 100 tis.
- Vilém Oranžský emigroval Ţ zahraniční odboj
· celonárodní revoluce
- partyzánské oddíly – gézové (=žebráci) – lesní a mořští
- hrdina Till Ulenspiegel
- v čele Vilém Oranžský (hledal podporu v Anglii, ve Francii,…)
- 1572 – vylodění v přístavu Brielle = signál k povstání Ţ obrana měst Ţ otevřeli hráze Ţ záplavy Ţ rozklad španělského vojska
Ţ Juan d’Austria (vítěz u Lepanta)
- 1576 – gentská pacifikace = usmíření – zasedání generálních stavů
- dohoda o postupu proti Španělům
- rozdílné zájmy
- 1579 – J – Arraská unie – oddaná Filipu II. – urovnání sporů – podmínka: odchod
španělských vojsk
S – Utrechtská unie – pokračuje v bojích – Španělé vytlačeni
- 1581 – nový stát – Spojené nizozemské provincie
- v čele Vilém Oranžský – sever
- J – Španělské Nizozemí – pod nadvládou Habsburků – stagnace vývoje
- 1584 – Vilém Oranžský zavražděn fanatickým stoupencem Španělska – „otec vlasti“
- 1609 – příměří mezi severem a Španělskem (na 12 let)
- 1648 – uznání nezávislosti
· výsledky revoluce
- kapitalismus – hybnou silou měšťanstvo, buržoazie
- suverenita lidu nad suverenitou panovníka Ţ občanská společnosti
- republika – Mařic Oranžský (dědičně)
- od pol.17.století – nejvyspělejší země Evropy
- obchod – Východoindická společnost, Západoindická společnost
- zprostředkovatelský (tranzitní) obchod
- kalvinismus – oficiální náboženství Ţ azyl emigrantům

Hodnocení referátu Nizozemská revoluce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 207×
  337 slov

Komentáře k referátu Nizozemská revoluce