NSDAP

Historie Nsdap chcete-li (Národně sociálně demokratická strana dělnické) je zahaleno mnohými skutečnosti které ovlivnili celý vět a to v hodně hlediscích.Vše vlastně začíná tím že jede světový konflikt končí (1.světová válka).Po porážce Německo muselo na základě Versailleské smlouvy snížit počet svých vojsk a to znamenalo snížení stavu námořnictva na 15 000 mužů a zákaz používání ponorek válečných lodí nad 10 000 tun.Armáda musela být zredukována na 100 000 mužů a nesměla používat žádné útočné zbraně jako těžké dělostřelectvo,tanky,letadla,plyn.Po neúspěchu politického převratu nacistické strany v roce 1923 v jehož čele nestál někdo jiný než bývalý kaprál Adolf Hitler.Ale co je důležitější 16. dubna 1922 Německo a Rusko po tajných jednáních oznámily uzavření tzv. Rapallské smlouvy,která zavedla úplný diplomatický styk,vzájemné vyrovnání válečných škod a oboustranně prospěšné obchodní dohody.Které Německu umožňovaly provádět vývoj a experimentů s nejnovějšími zbraněmi na území Ruska,což se týkalo hlavně tanků,dělostřelectva a jedovatých plynů ovšem za podmínek že si Rusko ponechá prototypy a o výsledcích pokusů bude průběžně informováno.Německo že další válka bude muset probíhat s velikou rychlostí a ničivou silou a proto se začíná budovat armáda která bude vynikat svojí mobilitou a rychlostí útoků.Také se začíná s tajným výcvikem letectva na kluzácích.Začíná se pracovat na nových zbraňových systémech raketách které měli nahradit dělostřelectvo které bylo zakázané Versailleskou smlouvou.Až v roce 1929během parlamentního projevu esa letectva a vůdčího představitele nacistické strany Hermanna Goringa,začalo jisté povzbuzení,neboť Goring prosazoval názor, že Německo musí mít dříve či později vlastní letectvo.Rok 1929 však znamenal i počátek velké hospodářské krize a odstartování vývoj událostí,které v roce 1932 přimělo skoro čtyřicet procent zoufalého voličstva,aby aby volilo nacistickou stranu (NSDAP).
V Hitlerově knize Main Kampf se můžeme dočíst že autor byl válce vskutku nakloněn. Byla založena násilnické armády SA.Začíná masová propaganda nacistické strany a celé třetí říše.Tímto nacisté získali všechno po čem již dlouho prahlo:vojsko schopné ubránit Německo proti dvěma sousedům - skvěle vyzbrojené Francii a komunistickému Rusku,které pod Josefem Stalinem překotně procházelo procesem přezbrojováním a intenzivnějšího budování válečné ekonomiky. Potom co Hitler dostává absolutní moc se podoba vyzbrojování začala rozjíždět na plno.Začalo se s tajným budováním Luftwaffe pod velením Goringa v září roku 1933 už byli položeny základy letectva a začínalo se z výrobou.Znovu vyzbrojování se nevyhnulo ani námořnictvu ale jeho ofenzivní schopnosti bude možno dosáhnou nejdříve v roce 1943.Největší pozornost se věnovala znovu vybudování armády a to Wehrmachtamtu.Uplynulo však ještě několik let,nežli se skromné dodávky výzbroje a vybavení,docházelo ještě vletech 1935 ale to se mělo změnit začalo se s enormním zbrojením a výcvikem nových divizí.A tak v okamžiku kdy Goring podepisoval udělení priorit pro svojí Luftwaffe a kdy námořnictvo,pod velením admirála Ericha Raedera vyhotovovalo objednávky na nové lodě a ponorky,zatímco Říšská banka bojovala s inflací a to způsobilo neshody ve výrobě nových divizí. Německo zatím svět jen pouze provokovalo a navozovalo atmosféru všeobecného zděšení .Samozřejmě,že když v roce 1935 9. března přiznal existenci Luftwaffe,nebil již proces přezbrojování takovým tajemstvím,jestli vůbec bylo možné natolik rozsáhlou aktivitu nějakým způsobem zastřít.Ale o týden později šokovala Evropu jiná správa znovu zavedení všeobecné branné povinnosti,to vpodstatě znamenalo roztrhání Versailleské smlouvy.Do roku 1936 vstupovala Evropa se znepokojením,které ještě vzrostlo 7. března ještě vzrostlo,neboť německá armáda pod záminkou ratifikace Francouzko-ruské smlouvy ze dne 27. února náhle obsadila demilitarizované Porýní..Dne 25.října 1936 si Hitler podal ruku s Benitem Mussolinim tak se vytvořila OsaBerlín-Řím.Za měsíc pak následovali německo japonská smlouva proti kokominterně.
Mezitím se Německo a Itálie zapojili do jedné války,v níž mohli obě armády experimentovat s novými zbraněmi a technikou.Krátce po vypuknutí války ve Španělsku v červenci 1936 získal po slávě prahnoucí Goring souhlas,aby spolu s italskými dopravními letedly začaly bombardovacím náletům.Do roku 1937 se vyzbrojování opět zredukovalo a zvýšila se produkce.Dalším cílem třetí říše bylo získat pro německo více životního prostoru se mělo stát Rakousko a Československo, a to i přes riziko války s Francií a Británií které však jak Hitler spráně tušil už střední Evropu odepsaly.Začaly vznikat nové organizace jako např.: OKW (Oberkommando der Wehrmacht).Vše dostalo spád 11. března 1938 kdy Hitler začal napňovat ¨životní prostor pro němce¨prvním se mělo stát Rakousko ve kterém proběhla okamžitá okupace.Vše doprovázeli demonstrce německé síly.V té době už měla německá Luftwaffe hrozivou sílu a nejmodernější bombardéry typu Heinkel He-111 a Dornier Do-17 a stíhačky Messerschmitt Me-109 která byla perfektně připravená k boji.Sotva Hitler pohltil Rakousko,už se chystal plán Fall Grun (Plán Zelený).Opět Hitler dosáhl svého a 30.září 1938 se v Mnichově Francouzi a Britové opustili Československo aby zachovaly mír.Německo získalo Sudety a nadále chrlí nové a nové zbraně .Vše bylo dovršenou okupací českých zemích 14.-15. března 1939.Teprve teď pochopili spojenci že německo dokáže zastavit jen válka která teď byla již nevyhnutelná.

Hodnocení referátu NSDAP

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 656×
  826 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu NSDAP