Pravěká obydlí

Přezletice u Prahy
Lidé zde žili u jezera, které dnes již dávno neexistuje.Byl to malý lom, kde se těžil buližník, zde našli archeologové na konci 2. světové války kus opracovaného kamene – nástroj pravěkého člověka.Začal průzkum tohoto místa.Archeologický ústav v 60.-70. letech objevil asi sto dalších kamenných nástrojů a mnoho zvířecích kostí.Největší obdiv odborníků získala kůstka považovaná za část zubu člověka rodu Homo erectus.Toto tvrzení bylo ale brzy odvoláno, a tak důkazem života člověka na tomto místě, jsou jeho nástroje.
Ale ne jenom ty.Pod Zlatým kopcem se našel další důkaz.Byla to jednoduchá chýše, nejstarší obydlí na evropském kontinentě, jejíž stáří přesahuje 500 000 let.Když archeologové zakreslili do plánu rozložení kamenů, ukázalo se, že tvoří obvodový ovál, kde před vchodem leželo ohniště.


Stránská skála
Je to výrazný vápencový útvar při východním okraji města, dlouhý asi 1,5 km a široký asi
400 m.Na sz. spadá strmě, zatímco na jv. svah pozvolna přechází v rovinu.Už v 19. st. byla známa jako významná geologická oblast a od počátku 20. st. též jako paleontologická a pak archeologická.Objev osídlení člověkem ve starší době kamenné (paleolitu) je hlavně pozůstatek výroby kamenných nástrojů z místních jurských rohovců.Dále se zde podařilo objevit např. pálené kosti.
Výzkumy prováděné Archeologickým ústavem ČR v Brně a Moravským zemským muzeem, naznačují, že Stránskou skálu lze považovat za těžební oblast, která nebyla během pravěku souvisle osídlena.Lidé sem opakovaně přicházeli za obživou a za kamennou surovinou.Část Stránské skály, včetně vrcholu, je dnes státní přírodní rezervací.

Hodnocení referátu Pravěká obydlí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 460×
  253 slov

Komentáře k referátu Pravěká obydlí

:)