Původ a vývoj člověka

O původu člověka se podařilo na různých místech v Africe, Asii i v Evropě najít pozůstatky jedinců, které sestaveny vedle sebe vytvářejí řadu vedoucí (s menšími, někdy s většími mezerami) k dnešnímu člověku. Tato řada postihuje údobí několika milionů let. Datování nálezu lze totiž celkem přesně stanovit podle geologických vrstev, v nichž pozůstatky ležely. Mladší nálezy (asi do stáří 40 tis. let) lze navíc ověřit podle množství radioaktivního izotopu uhlíku.

Dnešní člověk patří do čeledi hominidů, v níž kromě rodu Australopithecus je i rod Homo, zastoupený třemi druhy: Homo habilis(člověk zručný), Homo erectus(člověk vzpřímený) a Homo sapiens(člověk rozumný).

Předchůdci dnešních lidoopů a člověka se oddělili asi před 15-ti miliony lety.
Australopithecus zeuxis -(30 mil.let) Egypt, znaky budoucích pravých opic a lidoopů
Proconsul africanus -(22-14 mil let), V. Afrika, znaky lidoopa
Dryopithecus - Afrika, Evropa a Asie, lidoop, není předkem člověka
Australopithecus afarensis – (3,6-2,6mil. let) Etiopie, Tanzanie

AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS: (3 - 2miliony let)
- několik druhů Astralop., některé vyhynuly jako slepá linie (robustnější: robustus, bosei, aethiopicus)
- Jižní a Východní Afrika
- tento druh patří do vývojové řady člověka
- výška asi 140 cm , hmotnost 45 kg , vzpřímená chůze po dvou, mozkovna asi 500 ml, špičáky již
nevystupovaly z řady ostatních zubů, mohutnější čelisti a žvýkací svaly
- žil ve stepích a lesostepích, používal kamenné nástroje (neví se, zda záměrně a soustavně)

HOMO HABILIS: (2 - 1,4 mil let) – člověk zručný
- první jedinec řazený do rodu Homo
- Tanzánie, Etiopie
- výška 125-135 cm, hmotnost 30-40 kg, mozkovna 650 cm3, výroba kamenných nástrojů –lovil zvěř
- obývá savany, řídké lesy, skalnatá údolí, všežravec

HOMO ERECTUS: (1mil. – 350tis. let ) – člověk vzpřímený
- výška 150-170 cm, mozkovna až 770-1250 cm3
- pozůstatky nalezeny v Asii, v Africe, ale i v Evropě
- kamenné nástroje funkčně opracované, Homo erectus pekinensis již užívá oheň
- nálezy: Heidelberg

HOMO SAPIENS NEANDERTALENSIS: (300 - 250 tis. let) - pračlověk
- velmi diskutovaná fáze vývoje člověka
- pozůstatky neandrtálce (pračlověka) byly nalezeny v údolí Neanderthal v Německu (Düsseldorf), k
- mozkovna svou kapacitou odpovídá dnešnímu člověku.
- Anteneandertálec – nejstarší, sběrač, lovec, malé tlupy
kostěné a kamenné nástroje a zbraně, dřevěné oštěpy přiostřované opalováním
mozkovna 1200-1325 cm3
- silné nadočnicové oblouky, těžká spodní čelist, ustupující brada
- 2 formy neandertálce:
1)časný neadertálec - Protoneandertálec (Homo sapiens aniensis): spojovací článek mezi neandrt. a
nejvyspělejší formou člověka
2)klasický neandrtálec (Homo sapiens neandertalensis): robustní, mohutné svalstvo, silné naočnicové
valy, ploché temeno, široké nosní otvory, chybí bradovitý výběžek
Slepá vývojová větev, vymírají.

HOMO SAPIENS SAPIENS: (35 - 10 tis. let) – člověk předvěký
- Afrika, Palestina, Blízký východ
- tělesnou stavbou se neliší od dnešního člověka
- 106-175 cm, klenutější a zaoblenější lebka, méně vyvinutý nadočnicový val, bradivitý výběžek
- kromaňonec - nalezen v jeskyni Cro-Magnon (Francie)
- lov organizovaně, primitivní obydlí
- vysoká umělecká úroveň - zobrazování zvířat, ale i člověka, zvláště žen (madony, např. věstonická)
- náboženské představy, obřadní pohřbívání mrtvých
- naleziště na našem území - Dolní Věstonice, Pavlov, Koněprusy....

Hominizace a sapientace
Vývojové změny prokazatelné na kostře a směřující k formám člověka - hominizace.

- napřimování postavy, které se projevilo na stavbě páteře, dlouhých kostí končetin a pánevních kostí
- předozadní zploštění hrudníku- umožnilo rotaci v ramenním kloubu
- obličejová část lebky je orientována více vertikálně, zvětšuje se mozek a tím i klenutí klenby
- sdružování ve společnosti a změna pudového jednání na uvědomělé, systematické a opakované používání předmětů jako nástrojů v různých oblastech činnosti a konání
- zmenšování špičáků
- otáčení palce ruky proti ostatním prstům

Na tuto poslední etapu navazuje sapientace, v níž pokračuje vývoj ruky do dnešní podoby, a spolu se vznikem artikulované řeči je možno sledovat i další vývoj lebky.

Hodnocení referátu Původ a vývoj člověka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. květen 2008
  13 802×
  575 slov

Komentáře k referátu Původ a vývoj člověka

klara
super referát moc nám pomohl
anonym
dobře posloužila
ADAM
super referát díky moc
Anonym
Libovoučký stránky
Honza
Dobry referat
angus
díky pomohli ste mi dostat na prezkouseni za 1