Vývoj člověka v pravěku

Charakteristika období a podnebí: střídání doby ledové s dobou meziledovou,u vyšších vývojových stupňů již nastává tání ledovců,oteplování–doba poledová – stoupání hladiny moří (zaplaveny některé světadíly)

Způsob obživy: - zpočátku se člověk živil kořínky,semeny,drobnými živočichy,sběrem
plodů a vajec
- později,po vzniku prvních zbraní začíná pračlověk lovit a jíst maso,ovšem sběr nadále přetrvává
- poznání ohně a jeho využívání vedlo člověka k tepelné úpravě potravy
- LOV: menší zvěř jednotlivci,vyšší zvěř v tlupách,užívání oštěpů a prvních zbraní,opracování ulovené zvěře – kamennými nástroji
Příbytky: - prvnímy příbytky byly skalní převisy,jednoduché příbytky z větví,později
člověk staví svá obydlení i za pomocí zvířecí kůže,paroží apod.
- ochočování zvířat ke střežení příbytků,ke střežení před dravou zvěří sloužil také oheň

Myšlení: - s vývojem celého člověka se zvětšovala také mozkovna a tím pádem člověk
Také začíná více přemýšlet
- způsob dorozumívání: nejdříve skřeky a posunky,později jednoduchá řeč
- člověk začíná zakládat rody,má pocit sounáležitosti
- vznik jeskynních maleb – první umění
- přemýšlení o životních pochodech: narození,smrt,změny počasí
- pohřbívání mrtvých – náboženství – oběti

Pravěk končí se vznikem zemědělství (úplná změna způsobu obživy,větší využívání přírody.)

Vznik světa: a) náboženská verze (Bůh stvořil svět za sedm dní) – začal 25.10. 4004 př.n.l. v 10:00
b) teorie „Velkého třesku“ a od něj se odvíjejících událostí,včetně výskytu
včetně výskytu člověka

- v třetihorách došlo k oddělení opic a antropoidů
- z tzv.úzkonosých opic,žijících asi před 50 mil. Lety se vyvinuly první hominoidi – předkové člověka v přímé linii (18-20 mil.)

Proconsul africanus - žil před 20-8 mil. let
- ještě neměl příliš znaků člověka
- nepřímý prapředek člověka
- pozůstatky nalezeny u Viktoriina jezera v Africe

Ramapithecus - žil asi před 15 mil. let
- již přímý prapředek člověka
- vegetarián,metrový lidoop,sběrač plodů,semen,vajec
- již se pohyboval po zadních končetinách,přední používal k jiné činnosti
- nálezy v Africe a Indii

Australopithecus – žil před 2-4 mil. let
- konec třetihor,začátek čtvrtohor
- již dobře běhal a chodil po dvou
- kamenné a kostěné nástroje,(jejich výroba až ve čtvrtohorách)
- výška asi 120-150cm, váha asi 40-70kg, mozek jen 430-530g
- nálezy v Africe

Homo habilis – nejstarší představitel typu Homo
(člověk zručný)
- hlavní rysy lidské (120cm,40kg) – menší než australopithecus
- průměrná délka života přibližně 30 let
- výroba jednoduchých kamenných a kostěných nástrojů
- život v tlupách,dorozumívání posunky a skřeky,využívání ohně,přístřeší z větví,převisy skal
- nálezy v Africe

Homo erectus – žil před 1 mil. – 500 tis. lety
(člověk vzpřímený)
- výška již 165cm
- výroba zbraní k LOVU – lov byl kolektivní
- velice obratný pohyb po dvou končetinách
- příbytky již vypracovanější (kůže,paroží,…), stěhování za potravou
- nálezy na Jávě

Homo sapiens – žil před 300 tis. lety – doba meziledová před poslední dobou ledovou
(člověk moudrý)
- považován za přímého předka neandrtálců
- první pohřby, oběť pohřbívána se svými věcmi a zbraněmi do země
- lépe zbrojeni,specializace lovu na určité druhy zvěře
- vytváření rodů – jednoduchá řeč

Homo sapiens neandrthalis – žil před 120 tis. – 40 tis. lety
- dokonalé kamenné nástroje,pohřby,myšlenky o životě a
smrti,specializovaný lov,rozšířené používání ohně

Neandrtálec – dosud není známo,zda je neandrtálec předkem člověka dnešního typu v
přímé linii, spíše je našim „prabratrancem“
- vyhynulý druh
- žil v drsných podmínkách u ledovců (specializace na chladné počasí)
- nálezy v Evropě (Alpy)

Cromagnonec – žil asi před 50 tis. lety ve východní Evropě
- muž: 180cm, žena: 166cm
- atletická postava,vyvinuté svalstvo,dlouhá klenutá lebka má kapacitu jako naše
- asi před 35 tis. lety vytvořili první umění,magicko-lovecké kulty,pohřební rituály
- nálezy ve Francii

Hodnocení referátu Vývoj člověka v pravěku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  13 371×
  571 slov

Komentáře k referátu Vývoj člověka v pravěku