Přemyslovci

2. část Přemyslovců
999 – 1230 /Boleslav III. – Přemysl Otakar I./

Boleslav III. Ryšavý - 999
- syn Boleslava II.
- neschopný, krutý
- války s Polskem – ztráta Krakovska
- bratři Jaromír a Oldřich s matkou utekli před jeho hněvem do Německa
- proti němu opozice – včele Vršovci
- Boleslav uprchl do Polska

Vladivoj – počátek 11. Století
- český kníže dosazen Boleslavem Chrabrým /polský vládce/
- alkoholik, upil se k smrti
- dobrovolně dal německým panovníkům Čechy jako léno, stal se vazalem Němců – poškodil postavení českého státu

Jaromír – pouze na krátkou dobu

Boleslav III.
- opět k vládě, dosazen Boleslavem Chrabrým
- msta na šlechtě, vraždy, šlechta hledá pomoc u Boleslava Chrabrého – B. III. odvezen do Polska, zemřel ve vězení

Boleslav Chrabrý – 1003 - 1004
- Polák ovládající Čechy, Moravu, Slovensko, odmítl být vazalem Němců

Jaromír
- spojení s římským císařem, vyhnal Boleslava, stal se knížetem, slabý

Oldřich
- vyhnal bratra Jaromíra, Boleslava Chrabrého z Moravy
- založil Sázavský klášter /slovanská bohoslužba/
- druhá žena Božena /selská žena/

Břetislav
- syn Oldřicha, má ve správě Moravu /po B. CH./
- silný, schopný
- 1039: válečné tažení do rozpadlého Polska, ovládl Hnězdno /ostatky Vojtěcha do Prahy/ a Poznaň
: právně zakotvil stařešinské právo /seniorát/ - hnězdenská dekreta = nejstarší sbír. zákonů = břetislavská dekreta /prohlásil v Hnězdně nad hrobem Vojtěcha/
: ponechal si hmotnou kořist, ale ne území
- žena Jitka: šlechtična, unesena ze Svinibrodu = klášter v Bavorsku
: z rodu Babenberků
: 5 synů /Spytihněv II., Vratislav II., Konrád, Ota, Jaromír/
- Vratislav, Konrád, Ota : úděly – Znojemsko, Brněnsko, Olomoucko
- Jaromír- pražský biskup, zvrhlík
- Spytihněv – kníže, zbavil braty údělů
Vratislav II:
- vrátil bratům úděly: Konrád – Brno /spojeno se Znojmem/
: Ota – Olomoucko – olomoucká větev
- sám má Prahu – pražská větev
- boje mezi sebou
- 1085: první český král, získal titul v období bojů o investituru od Jindřich IV. za podporu
: pouze pro Vratislava
- 1063: založil nové biskupství v Olomouci

Břetislav II.
- syn Vratislava II., pouze kníže, pražský Přemyslovec

1100 – 1125 = období bojů o trůn, pražská proti brněnské proti olomoucké větvy

Soběslav I.
- syn Vratislava II., bratr Břetislava II., ukončuje období bojů o trůn
- 1126: bitva v SZ Čechách u Chlumce, Soběslav vyhrál nad Lotharem III., Lothara propusti., přátelství

Vladislav II.
- 1158: získal královský titul od Fridricha I., pomoc při dobývání it. měst, titul dědičně, ale nedodrženo, 2. český král
- manželka Judita
- nový znak: zlatý lev nahradil orlici na stříbrném poli

Po smrti Vladislava složité období, střídá se mnoho knížat, jedním z nich
Konrád II. Ota
- 1182: Morava odtržena od č. státu – vznik Markrabství moravského, nad ním formálně římský císař
- 1189: hlavním knížetem, Morava se vrací po č. stát

Přemysl Otakar I. – 1197 – 1230
- silný, schopný
- zemřel řím. císař Jindřich VI. / rod Štaufů/, byl i sicilský král /Sicílie, J Itálie/, syn Fridrich II. nedospělý, v říši vládnou 2 králové: r. Štaufů – Filip Švábský
: r. Welfů – Ota Brunšvický boje mezi sebou
Otakar podporuje střídavě obě strany, F. i Ota mu udělili královský titul, Filip zavražděn, Ota Br. Panovníkem – rozpory s papežem – papež chce na trůn Fridricha II.
- Fridrich II. – římsko – německý král, vydá se na cestu do říše, zastaví se v Basileji, vítá ho P.O.I., za to dostane r. 1212 Zlatou bulu sicilskou
- Zlatá bula sicilská: posílení moci č. království /vnitřně i mezinárodně/
: královský titul dědičně, česká šlechta si volí panovníka, císař pouze formálně schválí
: král dosazuje biskupy = investitura
: české království nedělitelné
: zásada prvorozenectví = primogenitura

Hodnocení referátu Přemyslovci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 129×
  528 slov

Komentáře k referátu Přemyslovci

jo
jo