Renesance a Humanismus

Renasanční umění se zrodilo na počátku 15.století ve Florencii.
Florencie byla kvetoucím městem řemesel,obchodu a umění.
Pojem renesance,vychází z francouzského slova renaissance, což
znamená znovuzrození. Toto označení užívali humanisté a renesanční umělci, jakožto znovuzrození pravého umění a kultury, návrat k antice po předchozím úpadkovém období gotickém.
V renesanci vzniká umělecký směr, kterému se říká humanismus.

Základem humanismu, je víra ve schopnosti člověka poznávat a ovládat svět. Humanismu zaměřuje pozornost vědy a umění na člověka, přírodu a pozemský svět. Humanismus se hodně odráží do literatury a jeho průkopníky zde jsou kupříkladu básník Dante Alighieri, nebo Francesco Petrarca a prozaik Giovanni Boccaccio. Mezi významné literární tvůrce této doby patří také : Francouzi Francua Villon, Francua Rabelais, Španělé Miguel De Cervantes Saavedra, Lope De Vega, Tiso De Molina, Pedro Calderan de la Barka, Angličan William Shakespeare. A z České literatury je to Jan Amos Komenský.

Za charakteristické znaky renesančního umění lze považovat realismus. Umění se opírá o vědecké poznání, racionalismus, vnitřní klid, studuje perspektivu a anatomii.
Architektura přejímá zdobné prvky od antiky. Vyvíjí se zde technika zdobení zdí zvaná sgrafito. Zakladatelem raně renesanční architektury ve Florencii byl Filippo Brunelleschi. Mezi jeho díla patří kupříkladu návrh kopule florentského dómu (obr. č.1), nebo kostel S. Lorenzo. Další významní architekti této doby jsou : Leone Battista Alberty, Donato Bramante, Michelangelo Buonarroti schodiště knihovny Laurenziany ve Florencii (obr. č.2), Bonifáce Wolmut.

V sochařství známe jména jako Donatelo jezdecký pomník Gattamelata v Padově (obr. č.3), David, kolem 1430 (obr. č.4), Michelangelo Buonarroti Mojžíš (obr. č.5), Germain Pilon.

Hodnocení referátu Renesance a Humanismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 489×
  255 slov

Komentáře k referátu Renesance a Humanismus

Bobík
Super duper