Románská kultura

Od 10. – 11. století
ovlivněna římskou kulturou a křesťanstvím, zápas doznívajících pohanských kultů a nastupujícího křesťanství , latinská a slovanská /mizející/ liturgie
Vzdělanost
- středisky kláštery, kultura poznamenaná křesťanstvím, pokles úrovně vzdělanosti, nejvzdělanější kněží, mniši
- zakládány školy: klášterní (v klášteře)
: biskupské (ve městě)
- 1. učitelé mniši z řádu benediktinů, k připravě kněží, synkové šlechticů
- sedmero svobodných umění:
:trivium /latinská gramatiky, rétorika = řečnictví, logika = filozofie
:kvadrivium /aritmetika, geometrie, astronomie, muzika/
- knihovny: v klášterech, biskupstvích, knihy opisovány ručně ve skriptoriích-drahé,
:obsah: Antická díla, historie, školské příručky, životopisy svatých ( legendy) – v Z Evropě O Karlu Velikém, Píseň o Nibelunzích, O Rollandovi, O Cidovi
:u nás: Moravsko – Panonské legendy /život K., M./, O sv. Václavu, O sv. Ludmile, O sv. Vojtěchovi, Kristiánova legenda /latinsky/
:letopisy, kroniky: v klášterech, záznamy o všem chronologicky seřazeny
Nestorův letopis ruský, Fredegarova kronika, kronika Franků
/Řehoř Tourský/, kronika Anglosasů /Beda Ctihodný/
:u nás: Kosmova kronika česká /v latině 11./12. Století, kanovník pražské kapituly, vzdělaný, cestoval, ženatý – Božetěcha, 3 díly, originál se nedochoval
1. část – báje, do počátku 11. Století
2. část – historie do konce 11. Století
3. část – události za jeho života/
: Kronika kanovníka vyšehradského, Kronika mnicha sázavského, Letopis Vincetiův.
:zdobeny iluminacemi = drobnomalby, např.: Vyšehradský kodex /udělán ke slavnostní korunovaci Vratislava II./
Hudba
- kláštery
- při bohoslužbách latinské písně
- u nás jenom kratší české popěvky
- nejstarší česká píseň: Hospodine, pomiluj ny!, Sv. Václave, vévodo české země /válečná píseň české šlechty/

Architektura:
- znaky: stavební materiál kámen, masivní, jednoduché, nejsou moc zdobné, silné zdi, pevnostní charakter, malá okna, půlkruhový oblouk, sdružená okna /podvojná, sloupy s hlavicemi,
- klenby: valená, křížová /2 valené/, neomítnuté, vchody = portál s kruhovým obloukem/
- typy staveb: rotundy s apsidami = výklenky pro oltář,
: baziliky s lichým počtem lodí, 2-věžové
: kláštery, katedrály, mosty, hrady – Přimda /jednoduché obytné věže/, tvrze
- u nás: Pražský hrad, Vyšehrad
: rotundy – sv. Klimenta /v Levém Hradci/, sv. Petra, sv. Víta /neexistuje/, sv. Jiří /na Řípu/, sv. Kateřiny /ve Znojmě, malby Přemyslovců – mýtičtí, historičtí, Ježíšův rodokmen/, sv. Martina / v Praze/, sv. Kříže / v Praze/
:baziliky – kostel Panny Marie, sv. Jiří, sv. Prokopa /v Třebíči/
: klášter – nejstarší – při kostele sv. Jiří /ženský/, Rajhrad,sázavský, v Třebíči /Benedikti/, březnovský /mužský/, Louka u Znojma
:Juditin most

Hodnocení referátu Románská kultura

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 353×
  352 slov

Komentáře k referátu Románská kultura

Kevin Ferko
hruza
http://www.odmaturuj.cz/i
je to super referat mam diky nemu 1podtrzenou s pochvalou
tereza
nikolo když si z toho vybereš duležité tak je to super
misulka
je to super referat mam diky nemu 1podtrzenou s pochvalou
Nikola Jeřábková nikolajerabkova12(zavináč)seznam.cz
tento referát je hrozní a ještě k tomu neobsahuje žádné normální informace o románské kultuře měli byste nějaké informace přidat todle je na nic a neni to na referát prosím odepište mi děkuji