Severní Evropa ve středověku

- 5.-8.století – Germáni
- informace až z 9.století – runy
- vynikající mořeplavci, bojovníci
- Vikingové = Normani – nebyli křesťany
Švédsko
- 7.století – první prameny doložený vládce v Uppsale
- 10.-11.století – Olaf Skottkonung – upevnění moci panovníka, první švédské mince – 1010 – přijetí křesťanství
Norsko
- dvě oblasti: Trondheim
Oslo
- Harald Krásnovlasý – 865-933 – sjednotil J Norsko
- Island, Shaetlandy, Orkneje, Hebridy
Dánsko
- 9.století – proti Francké říši (Karel Veliký)
- král Godofrid – vleklá válka s Franky
- 808 – Danevirke = pás opevnění na J Jutského poloostrova
- Hedeby – centrum mezinárodního obchodu – 825 – první mince
- Gorm starý – 930-958
- 934 – kapitulace před vojsky Jindřicha I. Ptáčníka
- Harald Modrozub – 958-987
- posílení státu – obnovení Danevirke, vojenské tábory
- državy v Norsku
- 965 – pokřtěn Ţ christianizace
- 985 – konec závislosti na Německu
- Sven Vidlívous – 987-1014
- spojenec Olafa Skottkonunga Ţ 1000 – porazili norského krále Trygvassona
Ţ podrobení Norska
- 1013 – prohlášen anglickým králem
- Knut Veliký – 1018-1035
- Anglie, Dánsko, Norsko
- po jeho smrti rozpad říše (panovník evropského formátu)
- Sven Estridsson – období konsolidace a míru
- vzestup křesťanství
- 1103 – arcibiskupství v Lundu
Normanské útoky na evropskou pevninu
- 9.-11.století – expanze do celé Evropy – po evropských veletocích
- 793 – objevují se první „dračí lodě“ vikingů
- 9.století – Španělsko, Itálie, Francie, Anglie, Irsko,…
- 850 – Normani se nevracejí domů – přezimování při dolních tocích řek – usazování natrvalo Ţ ovlivnili většinu evropských států
- danegeld = poplatky Normanům
- 10.století – evropský protiúder
- 9.-11.století – obchod s Araby
- jarlové = náčelníci
- po roce 1000 – zachycena skandinávská duchovní kultura

Hodnocení referátu Severní Evropa ve středověku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 991×
  229 slov

Komentáře k referátu Severní Evropa ve středověku