Vznik a osudy hradu Valdek

Lesy od Jinců , Podluh a Neřežína až po Rožmitál patřily na úsvitu zdejších dějin mocnému rodu Buziců, kteří měli ve znaku kančí hlavu. Zastávali vysoké funkce u královského dvora. Nejznámější z nich, Jetříšek, padl v bitvě proti Polákům 8. října 1110. Rod se pak rozdělil na dvě větve, z nichž jedna přijala do svého znaku zajíce. Z této větve pocházel Oldřich Zajíc z Valdeka, který doprovázel v roce 1257 Přemysla Otakara II. Do Bavor na válečné tažení.

Oldřich Zajíc byl „malým králem“ v kraji. Byl popravcem, zastupoval panovníka na soudech, velel branné moci, měl v patrnosti příjmy královské a obsazování kostelních beneficí. Dal postavit klášter Na ostrově (Sv. Dobrotivá), při jehož svěcení se sešlo 13. května 1263 na hradě Valdeku množství okolního panstva a pražský biskup Jan.

Oldřich Zajíc zemřel v roce 1271 a byl pochován v klášteře Na ostrově. Zanechal syny Oldřicha a Zbislava zvaného z Třebuně, který byl královským podkomořím a byl zavražděn v roce 1291. Zbislavův syn Vilem Zajíc z Valdeka se stal zemským maršálem a byl ochráncem královny Elišky, která mu svěřila k opatrování svého syna, pozdějšího císaře Karla IV. Vilem Zajíc zahynul v Bavořích v roce 1319.

Historie Dokazuje, že po staletí nevyšel z našeho kraje mocnější šlechtic než byl Vilém Zajíc z Valdeka, starší Zbislavův syn. Byl vůdcem západočeské šlechty a v době Korutanců a Míšňanů získal záři vlastence (1307 až 1319).

Podle historických Pramenů patřily v roce 1331 k hradu Valdeku obce Podluhy, Hrachoviště, Olešná, Zaluží a dvory Sedlice a Okroulík.

V roce 1421 bylo v době husitských válek na Karlštejně posádkou 400 královských žoldnéřů, jimž velel Jan z Valdeka.

Hrad Valdek zůstal v majetku rodu Zajíců do začátku 15. století, kdy připadl královské komoře. Král Václav IV. dal hrad Valdek Janu z Lestkova, purkrabímu Karlštejna, který hájil Karlštejn v roce 1422 proti Pražanům. V roce 1437 byl pánem hradu Valdek Jan Štěpánovec v Vrtby, na rozhraní 15. a 16. století náležel hrad Tasovi z Peruce, v roce 1509 ho vykoupil za 500 kop míšeňských Kunata Pešík z Komárova. V té době byl hrad již sešlý proto byla postavena tvrz v Podluhách. V roce 1623 byl Valdek zabaven Pešíkům již jako „hrad pustý v lese“.

Hodnocení referátu Vznik a osudy hradu Valdek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 166×
  362 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Vznik a osudy hradu Valdek