Vznik a vývoj USA

- objevení (jak, proč, ....)
- objevné plavby za Kolumba
1607 - první pokusy
1620 - Pilgrims fathers
- proč lidé připlouvali (útěk před zákonem, svoboda náboženství,.....)
- války + državy v koloniích (viz mapa)
- 13 kolonií
- vztahy s okolními státy (směřovat k Anglii)
- boj za nezávislost (Boston tea party, Kontinentální kongres,...)
- vnitřní změny : 4.7.1776 - vyhlášení nezávilsosti + ústava
- charakter státu
1783 - Jiří III. uznává USA
- další vývoj : - rozpor mezi S a J již v počátcích
S- rozvoj průmyslu
J- zemědělství
1861 - 1865 - stučně kdo proti komu; stručně průběh a výsledky

- postupný vývoj k ekonom velmoci (od občanské války již žádné válečné konflikty na vlastním území; evropský standart je pro ně základ, ....)
- 20. st. - vynálezy (Ford, Edison, ....)

Č. 16
od roku 1526 - jaká bitva a kdo padl
FERDINAD I.- omezoval stavovský stát; rekatolizace; jezuité u nás; obnovní arcibiskupství
MAXMILIÁN
RUDOLF II. - doba rozkvětu Prahy + doba renesance
MATYÁŠ - bouří se české stavy; defenestrace

- příčinny 30 leté války
- výsledky
- Vestfálský mír + jeho podmínky
- u nás potvrzení pobělohorské situece (OBNOVENÉ ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ)
- Bílá hora - atla čes. dějin
- role J. A. Komenského

Č. 17.
S.D. II. Osvícenství = co je to za změnu
- osvícenští panovníci: Prusko - FRIEDRICH II.; u nás - MARIE TEREZIE + JOSEF II.
Rusko - Pert I. ještě ne, až KATEŘINA
JEJICH REFORMY apod.

Hodnocení referátu Vznik a vývoj USA

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 962×
  196 slov

Komentáře k referátu Vznik a vývoj USA