Konkurz a vyrovnáni

Konkurz
- řízení probíhá dle OSŘ u příslušného krajského soudu, řeší ho speciální zákon o konkurzu a vyrovnání
- konkurz řeší důsledek neúspěšného podnikání
- cílem je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku a věřitelé žádají uspokojení svých pohledávek
- dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své závazky
- krajský soud rozhodne o konkurzu buď na návrh dlužníka nebo věřitele nebo likvidátora právnické osoby
- konkurz se týká majetku, který patřil dlužníkovi v den prohlášení konkurzu a kterého nabyl za konkurzu
- majetek podléhající konkurzu tvoří konkurzní podstatu , kterou spravuje soudem ustanoveny správce konkurzní podstaty, ten majetek zpeněžuje a z výtěžků uspokojuje pohledávky věřitelů
Průběh konkurzu:
1) návrh
2) zajištění podmínek pro prohlášení konkurzu, jestli je splněno, co zákon přikazuje
3) správce konkurz. Podstaty se stává statutárním orgánem
4) zajištění konkurz. Podstaty
5) přihlašování věřitelů
6) uspokojování pohledávek
v pořadí: zaměstnanci
stát
obchodní partneři

Vyrovnání
- soud povolí vyrovnání na návrh dlužníka, u kterého jsou podmínky pro prohlášení konkurzu, ale ten ještě nebyl vyhlášen
- soud ustanoví vyrovnávacího správce, který vyzve věřitele k přihlášení jejich nároků
- dlužník může sám provést návrh na vyrovnání dluhů
- dlužník nesmí provádět právní úkony zkracující zájmy věřitelů
- druhy bezpodílový vlastník přejímá podpisem návrhu na vyrovnání závazek, že může být použit všechen majetek v bezpodílovém vlastnictví manželů

Hodnocení referátu Konkurz a vyrovnáni

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 239×
  207 slov

Komentáře k referátu Konkurz a vyrovnáni