Peníze / Měna

Jsou zvláštní aktivum (=něco co člověk vlastní), které plní několik funkcí.

- nejdříve se směnovalo zboží za zboží, později se vyčlenilo zboží, které bylo všeobecně jako platidlo (např. plátno, sůl, kožešiny, drahé kameny, kovy), poté se z tohoto zboží vyčlenily drahé kovy a začali se razit první mince, v 19.st. se ve větší míře začali užívat papírové peníze, dnes se kromě mincí a bankovek stále více používají bezhotovostní peníze (karty, převody…) 

Funkce peněž

1) MÍRA HODNOT
- peníze mají schopnost oceňovat všechno ostatní zboží 

2) PROSTŘEDEK SMĚNY
- peníze umožňují směnné vztahy

3) PLATIDLO + MEZINÁRODNÍ PLATIDLO 
- tzn. že peníze jsou všeobecně přijímány, můžeme s nimi platit
- funkci mezinárodního platidla plní měny ekonomicky silných + bohatých států např.: 

a) euro
b) dolar
c) frank (Švýcarsko)
d) libra
e) jeny (Japonsko)
f) juany (Čína)

4) UCHOVATEL HODNOT
- peníze neztrácí hned svou hodnotu, můžeme si je uchovat na později a můžeme si je šetřit, ale peníze neplní tuto funkci dlouhodobě, je to kvůli inflaci, která snižuje jejich hodnotu
- dneska, když chtějí lidé investovat své „přebytečné“ peníze, investují je do nemovitostí i movitostí (např.: dluhopisy, akcie, zlato ale i umění, sochy a starožitnosti) 

Měna 

- národní soustava peněz, může být i nadnárodní např. EURO 
- všechny problémy, které se týkají měny řeší zákony a ČNB (Česká národní banka) 

- v ČR má bankovní soustava 2. stupně 

1. stupeň – tvoří ČNB
2. stupeň – všechny ostatní tzv. komerční (obchodní) banky

- ČNB má významné postavení je do značné míry nezávislá na vládě a plní několik funkcí 

Proč je nezávislá? – proto aby mohla kontrolovat inflaci v zemi a tím udržovat stabilní měnu

Funkce ČNB

  1. vydávání (emise) bankovek + mincí 
  2. řídí peněžní oběh 
  3. určuje měnovou politiku
    A) expanzivní měnová politika – ČNB zvyšuje nabídku peněz tzn. že zvyšuje množství peněz v oběhu, protože chce např. podpořit ekonomický růst 
    B) restriktivní měnová politika – ČNB snižuje nabídku peněz tzn. že snižuje množství peněz v oběhu např. kvůli inflaci 
  4. kontroluje ostatní banky 
  5. je bankou bank + bankou státu

Hodnocení referátu Peníze / Měna

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Linda Horáková
  28. prosinec 2012
  5 727×
  331 slov

Komentáře k referátu Peníze / Měna

Kulturistaktestak
SUPER !!!!!!!