Podnikatelský záměr - textová část

Podnikatelský záměr
1. textová část

Obchodní jméno: Čekanová – DANCETECH

Sídlo: Legerova 135
140 00 Praha 4

Jedná se o fyzickou osobu registrovanou u Živnostenského úřadu.

Předmětem podnikání je výroba, nákup za účelem prodeje a servis profesionální zvukové a světelné techniky.

Základní jmění činí 400.000,- Kč.

Na základě průzkumu trhu jsem zjistili, že v tomto regionu chybí firma naší velikosti, která by poskytovala výše uvedené služby. Nachází se zde pouze 2 malé firmy, které však zdaleka neposkytují takový sortiment výrobků a služeb a v takové míře jako naše firma. Na základě tohoto průzkumu jsme také zjistili, že naši potenciální odběratelé = zábavné podniky, menší podniky, by vznik naší firmy jen a jen uvítaly.

Sídlo naší společnosti se nachází v Legerově ulici v Praze, což je vysoce frekventované a dobře viditelné místo.

Naše firma má 10 volných pracovních míst, což uvítají zdejší absolventi středních odborných elektrotechnických škol, kterých je v Praze mnoho a samozřejmě absolventi vysoké školy.
S jednou větší elektrotechnickou střední školou máme uzavřenou dohodu, která se týká zabezpečování praxe pro tamější studenty, načež my budeme mít u zmíněné školy reklamu zdarma.

Máme velmi dobře propracovanou reklamní kampaň. Naši reklamu můžete vidět na několika billboardech v Praze a na dálnici D1 směrem do Brna. Najdete nás samozřejmě i na Internetu a to na adrese http://www.mujweb.cz/www/dancetech. Zde naleznete veškeré informace o naší firmě, našich službách, výrobcích, cenách, záručních lhůtách a další potřebné informace a kontakty na nás. Ten, kdo nemá na Internet přístup tyto informace nalezne v našich cenících a katalozích. Dále spolupracujeme s rádiem Zlatá Praha, jemuž pronajímáme za značné slevy naše aparatury a oni nám poskytují rozhlasovou reklamu, což je pro nás velmi výhodné.

Naše firma získala v restituci budovu s přilehlým pozemkem s rozlohou 10 arů v celkové hodnotě 2.500.000,- Kč a dva reprezentační osobní automobily v hodnotě 800.000,- Kč převodem z osobního vlastnictví

Tímto žádáme Komerční banku, a. s. o poskytnutí úvěru ve výši 2.000.000,- Kč na 5 let.

Úvěr bychom použili na nákup moderní výpočetní techniky v hodnotě 300.000,- Kč
dále na nákup zboží v hodnotě 1.000.000 a na koupi pracovního automobilu v hodnotě 560.000,-Kč

Naše firma Čekanová – DANCETECH ručí bance svou budovou a pozemkem v celkové hodnotě 2.500.000,- Kč

 

Hodnocení referátu Podnikatelský záměr - textová část

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 196×
  379 slov

Komentáře k referátu Podnikatelský záměr - textová část