Světová banka

- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
- mezinárodní rozvojová banka, založená roku 1945 spolu s mezinárodním měnovým fondem (IMF)
- byla založena na základě článků dohody podepsané v roce 1944 na Konferenci Spojených národů o monetárních a finančních otázkách
- slouží jako specializovaný orgán Spojených národů
- když byl roku 1948 zahájen program poválečné rekonstrukce Evropy, banka se zabývala získáváním a umisťováním kapitálových zdrojů a snažila se napomáhat prostřednictvím půjček ekonomickému rozvoji těch členských, které neměly přístup k levnějšímu kapitálu

Půjčky na financování investičních projektů – poskytovány na dlouhé období (až 30 let) a jsou směřovány přímo na vlády nebo soukromé firmy s vládní garancí.
Zápůjční sazby banky se přezkoumávají ve čtvrtletních intervalech a vycházejí z průměrných vážených nákladů kapitálových fondů, které si banka půjčila v předchozích letech.

Financování banky
– z členských příspěvků vypočítaných podle členských kvót do IMF
- vypůjčováním na světových kapitálových trzích
- prodej částí svých půjček

Informativní orgán
- banka poskytuje a koordinuje široké spektrum technické pomoci členských zemím. Provádí komplexní analýzy projektů a vystupuje jako výkonný orgán mnoha rozvojových projektů, financovaných rozvojovým programem spojených národů

Spolupráce
- banka spolupracuje s různými rozvojovými institucemi – s Africkou rozvojovou bankou, Arabským fondem pro hospodářský a společenský rozvoj, Evropským rozvojovým fondem a meziamerickou rozvojovou bankou

Ostatní činnosti
- banka řídí Institut hospodářského rozvoje (economic development institute), kde zaškoluje vládní úředníky členských zemí pro ohodnocování a realizaci rozvojových programů
- doplnění činnosti těmito organizacemi – Mezinárodní finanční společnost (1959), Mezinárodní finanční sdružení (1960) a Všestranná investiční garanční agentura (1988)

Členské země
- Německo, Japonsko, Saudská Arabie, Švýcarsko, USA

Hodnocení referátu Světová banka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 292×
  246 slov

Komentáře k referátu Světová banka