Významné světové organizace

Evropská unie (EU)
Je to mezinárodní společenství, které od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 členských zemí s celkem 496 miliony a jejímž cílem je politická a hospodářská integrace členských států.

EU byla vytvořena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropské integrační aktivity, sahající do 50. let 20. století.

Historie EU:
Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), někdy také označované jako Montánní unie, bylo založeno v roce 1951 na základě Pařížské smlouvy (vstoupila v platnost 23. července 1952). Zakládající země byly Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko.
Římské smlouvy je souhrnný název pro dvě smlouvy, které byly podepsány v Římě 25. března 1957: smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě vstoupily v platnost 1. ledna 1958. Římské smlouvy byly jedním ze základů pozdější evropské integrace.
1967 – výše zmíněná 3 společenství v Haagu spojila v Evropské společenství (ES), základ budoucí Evropské Unie
1968 – vytvořily celní unii (tj. odstranění vnitřních cel a zavedení stejného celního tarifu vůči nečlenským zemím)
1973 – Dánsko, Irsko, Velká Británie
1985 – Schengenská smlouva – volný pohyb osob v rámci smluvních státu bez nutnosti projít hraniční kontrolou
1981 – Řecko
1986 – Španělsko, Portugalsko
90.léta – uzavřeny důležité smlouvy ovlivňující fungování EU
1.1.1993 vznikla EU v Maastrichtu přeměnou z ES
1995 – Finsko, Švédsko, Rakousko
2004 – ČR, Kypr, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko
2007 – Rumunsko, Bulharsko

Evropské instituce:
Rada Evropské unie – rozhodující institucí EU a zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni. Přestože mnohé pravomoci minulosti delegovala na Komisi, zůstává stále nejvlivnějším orgánem EU.
Evropská komise – sleduje zájmy Evropské unie jako celku, komisaři tedy nemají přihlížet k zájmům jednotlivých zemí.
Evropský parlament – funguje jako kontrolní a poradní orgán Evropské unie. Schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost, podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států. Má také značné pravomoci v oblasti společného rozpočtu EU.
Evropská rada – se schází přibližně třikrát do roka, skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států EU, ministrů zahraničí a představitelů Evropské komise. Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat. Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti.

G8
- založeno v roce 1975
- dohromady představují 65% světové ekonomiky
- Kanada, USA, JPN, Německo, Itálie, Franice, VB, Rusko

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
- založena v roce 1961
- sídlo v Paříži
- 30 členů (ČR od r. 1995)

OPEC – Organizace vyvážejících ropu
- založena v r. 1960 v Bagdádu
- sídlo ve Vídni
- členy jsou: Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Irák, Katar, Kuvajt, Libye, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Sýrie

ESVO – Evropské sdružení volného obchodu
- vzniklo v roce 1960
- je obdobou EU
- členy: Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko

NAFTA – Severoamerická dohoda o volném obchodu
- členy: USA, Kanada, Mexiko

CEFTA – Středoevropská zóna volného obchodu
- sídlo: Budapešť
- členy: ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko

ANZUS – Tichooceánský pakt bezpečnosti
- vznik: 1951
- členy: Austrálie, Nový Zéland, USA

NATO – Severoatlantský pakt
- založena r. 1949
- sídlo v Bruselu
- vojenskopolitické seskupení hospodářsky vyspělých zemí
- 26 členských států (ČR – 12.března 1999)

OSN – Organizace spojených národů
- mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (r. 2004 – 191 členů)
- cílem je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti
- Rada bezpečnosti – 15 členů z toho 5 stálých
- vznikla 24. října 1945
- sídlo v New Yorku
- má řadu odborných organizací:
Organizace pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
Mezinárodní měnový fond (IMF)
Světová zdravotnická organizace (WHO)
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) (IBRD)
Dětský fond OSN (UNICEF)

SNS – Společenství nezávislých států
- vzniklo na podzim 1991
- zahrnuje 12 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu
- sídlo v Minsku

COMMONWEALTH – Společenství národů
- volné sdružení VB a jejích kolonií (53 členů)
- formální hlavou je britský panovník (Alžběta II.)

ASEAN – Asociace jihovýchodních asijských národů
- založena v roce 1967
- členy: Brunej, Filipíny, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko

APEC – Asijská a pacifická rada
- sídlo v Canbeře a je regionální politickohospodařské seskupení
- členové jsou např. Austrálie, Japonsko, Nová Zéland

OAJ – Organizace africké jednoty 
- vznikla r. 1963
- 53 členů

Liga arabských států
- sídlo v Tunisu a byla založená v Káhiře v roce 1945

Červený kříž
- mezinárodní nezisková organizace, která se zabývá poskytováním humanitární pomoci
- symbol: červený kříž na bílém poli (opak vlajky Švýcarska)

Hodnocení referátu Významné světové organizace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  bender
  28. prosinec 2012
  38 037×
  739 slov

Komentáře k referátu Významné světové organizace

Jakub Čížek
To já napsal, já jsem gey
MICHAL BENEŠ
Jsem gay XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
MICHAL BENEŠ
Jen si to nepřiznám :D
Jakub Čížek
To já napsal, já jsem gey
MICHAL BENEŠ
Jsem gay :D
Jakub Čížek
To já napsal, já jsem gey
Karel Vlašák
Ještě z nějakého důvodu se mi ukazuje vykřičník a zatím toto: 192.168.100.6
Prosím radu !!??
MICHAL BENEŠ
Jsem gay :D
Karel Vlašák
Ještě z nějakého důvodu se mi ukazuje vykřičník a zatím toto: 192.168.100.6
Prosím radu !!??
Karel Vlašák
Prosím, poraďte, co je prosím toto ?
Public IP:78.156.49.27
IPv4192.168.100.203
Karel Vlašák
RUZOVÝ SLON
ja ji vylizu vomrdam
Karel Vlašák
Prosím, poraďte, co je prosím toto ?
Public IP:78.156.49.27
IPv4192.168.100.203
Karel Vlašák
Prosím, poraďte, co je prosím toto ?
Public IP:78.156.49.27
IPv4192.168.100.203
tvoje mama
ja ji vylizu vomrdam
Tvůj táta :D
POG byl jsem tu :D
Karel Vlašák
Prosím, poraďte, co je prosím toto ?
Public IP:78.156.49.27
IPv4192.168.100.203
Tvůj táta :D
POG byl jsem tu :D
Electrix Husky
byl jsem zde -Darwin
Tvůj táta :D
POG :D
¨Majkl
Díky,moc se mi to hodilo
XD
Díky moc fakt dobrý
Mína
Děkuji, fakt super to je.
BejkCZ
je to vichytany
Venca
Pozor!!!
Chyba!!!
V SNS je pouze 9 z 15 bývalých republik.
Ukrajina a Turkmenistán jsou jen přidružené státy k SNS a Gruzie vystoupila úplně v roce 2008 po válce s Ruskem o Jižní Osetii a Karabach.
Bulls
Jje to fakt supr díky .......
Pany
fajn článek, děkuji
MP
výborný :), děkuji
michal
dost dybrý