Významné světové organizace

Evropská unie (EU)
Je to mezinárodní společenství, které od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 členských zemí s celkem 496 miliony a jejímž cílem je politická a hospodářská integrace členských států.

EU byla vytvořena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropské integrační aktivity, sahající do 50. let 20. století.

Historie EU:
Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), někdy také označované jako Montánní unie, bylo založeno v roce 1951 na základě Pařížské smlouvy (vstoupila v platnost 23. července 1952). Zakládající země byly Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko.
Římské smlouvy je souhrnný název pro dvě smlouvy, které byly podepsány v Římě 25. března 1957: smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě vstoupily v platnost 1. ledna 1958. Římské smlouvy byly jedním ze základů pozdější evropské integrace.
1967 – výše zmíněná 3 společenství v Haagu spojila v Evropské společenství (ES), základ budoucí Evropské Unie
1968 – vytvořily celní unii (tj. odstranění vnitřních cel a zavedení stejného celního tarifu vůči nečlenským zemím)
1973 – Dánsko, Irsko, Velká Británie
1985 – Schengenská smlouva – volný pohyb osob v rámci smluvních státu bez nutnosti projít hraniční kontrolou
1981 – Řecko
1986 – Španělsko, Portugalsko
90.léta – uzavřeny důležité smlouvy ovlivňující fungování EU
1.1.1993 vznikla EU v Maastrichtu přeměnou z ES
1995 – Finsko, Švédsko, Rakousko
2004 – ČR, Kypr, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko
2007 – Rumunsko, Bulharsko

Evropské instituce:
Rada Evropské unie – rozhodující institucí EU a zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni. Přestože mnohé pravomoci minulosti delegovala na Komisi, zůstává stále nejvlivnějším orgánem EU.
Evropská komise – sleduje zájmy Evropské unie jako celku, komisaři tedy nemají přihlížet k zájmům jednotlivých zemí.
Evropský parlament – funguje jako kontrolní a poradní orgán Evropské unie. Schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost, podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států. Má také značné pravomoci v oblasti společného rozpočtu EU.
Evropská rada – se schází přibližně třikrát do roka, skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států EU, ministrů zahraničí a představitelů Evropské komise. Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat. Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti.

G8
- založeno v roce 1975
- dohromady představují 65% světové ekonomiky
- Kanada, USA, JPN, Německo, Itálie, Franice, VB, Rusko

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
- založena v roce 1961
- sídlo v Paříži
- 30 členů (ČR od r. 1995)

OPEC – Organizace vyvážejících ropu
- založena v r. 1960 v Bagdádu
- sídlo ve Vídni
- členy jsou: Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Irák, Katar, Kuvajt, Libye, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Sýrie

ESVO – Evropské sdružení volného obchodu
- vzniklo v roce 1960
- je obdobou EU
- členy: Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko

NAFTA – Severoamerická dohoda o volném obchodu
- členy: USA, Kanada, Mexiko

CEFTA – Středoevropská zóna volného obchodu
- sídlo: Budapešť
- členy: ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko

ANZUS – Tichooceánský pakt bezpečnosti
- vznik: 1951
- členy: Austrálie, Nový Zéland, USA

NATO – Severoatlantský pakt
- založena r. 1949
- sídlo v Bruselu
- vojenskopolitické seskupení hospodářsky vyspělých zemí
- 26 členských států (ČR – 12.března 1999)

OSN – Organizace spojených národů
- mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (r. 2004 – 191 členů)
- cílem je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti
- Rada bezpečnosti – 15 členů z toho 5 stálých
- vznikla 24. října 1945
- sídlo v New Yorku
- má řadu odborných organizací:
Organizace pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
Mezinárodní měnový fond (IMF)
Světová zdravotnická organizace (WHO)
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) (IBRD)
Dětský fond OSN (UNICEF)

SNS – Společenství nezávislých států
- vzniklo na podzim 1991
- zahrnuje 12 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu
- sídlo v Minsku

COMMONWEALTH – Společenství národů
- volné sdružení VB a jejích kolonií (53 členů)
- formální hlavou je britský panovník (Alžběta II.)

ASEAN – Asociace jihovýchodních asijských národů
- založena v roce 1967
- členy: Brunej, Filipíny, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko

APEC – Asijská a pacifická rada
- sídlo v Canbeře a je regionální politickohospodařské seskupení
- členové jsou např. Austrálie, Japonsko, Nová Zéland

OAJ – Organizace africké jednoty 
- vznikla r. 1963
- 53 členů

Liga arabských států
- sídlo v Tunisu a byla založená v Káhiře v roce 1945

Červený kříž
- mezinárodní nezisková organizace, která se zabývá poskytováním humanitární pomoci
- symbol: červený kříž na bílém poli (opak vlajky Švýcarska)

Hodnocení referátu Významné světové organizace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  bender
  28. prosinec 2012
  34 672×
  739 slov

Komentáře k referátu Významné světové organizace

Jakub Čížek
To já napsal, já jsem gey
MICHAL BENEŠ
Jsem gay XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
MICHAL BENEŠ
Jen si to nepřiznám :D
Jakub Čížek
To já napsal, já jsem gey
MICHAL BENEŠ
Jsem gay :D
Jakub Čížek
To já napsal, já jsem gey
Karel Vlašák
Ještě z nějakého důvodu se mi ukazuje vykřičník a zatím toto: 192.168.100.6
Prosím radu !!??
MICHAL BENEŠ
Jsem gay :D
Karel Vlašák
Ještě z nějakého důvodu se mi ukazuje vykřičník a zatím toto: 192.168.100.6
Prosím radu !!??
Karel Vlašák
Prosím, poraďte, co je prosím toto ?
Public IP:78.156.49.27
IPv4192.168.100.203
Karel Vlašák
RUZOVÝ SLON
ja ji vylizu vomrdam
Karel Vlašák
Prosím, poraďte, co je prosím toto ?
Public IP:78.156.49.27
IPv4192.168.100.203
Karel Vlašák
Prosím, poraďte, co je prosím toto ?
Public IP:78.156.49.27
IPv4192.168.100.203
tvoje mama
ja ji vylizu vomrdam
Tvůj táta :D
POG byl jsem tu :D
Karel Vlašák
Prosím, poraďte, co je prosím toto ?
Public IP:78.156.49.27
IPv4192.168.100.203
Tvůj táta :D
POG byl jsem tu :D
Electrix Husky
byl jsem zde -Darwin
Tvůj táta :D
POG :D
Jarda Bágr
.
tvůj pes
Radek je SUS
tvůj pes
tvoje mama
stojí to za píču
tvůj pes
tvůj táta
bum
efjgjfidvijugj
tvůj pes
Radek je gay
jsem gay
tvoje ryba
bum
tvůj táta
bum
tvoje máma
bum
¨Majkl
Díky,moc se mi to hodilo
XD
Díky moc fakt dobrý
Mína
Děkuji, fakt super to je.
BejkCZ
je to vichytany
Venca
Pozor!!!
Chyba!!!
V SNS je pouze 9 z 15 bývalých republik.
Ukrajina a Turkmenistán jsou jen přidružené státy k SNS a Gruzie vystoupila úplně v roce 2008 po válce s Ruskem o Jižní Osetii a Karabach.
Bulls
Jje to fakt supr díky .......
Pany
fajn článek, děkuji
MP
výborný :), děkuji
michal
dost dybrý