Evropská unie

Evropská unie, anglicky European Union, EU
mezinárodní organizace sdružující 15 států západní, severní a jižní Evropy
Cílem je prohlubování hospodářské a politické integrace členských zemí.

Historie:
 1952 vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli.
 1958 římskými smlouvami Evropské hospodářské společenství
 a Evropské společenství pro atomovou energii.

Zakládajícími členy všech tří organizací byly Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko.

1967 sloučeny orgány těchto tří organizací a vznikla Evropská společenství (ES). Základní orgány: Evropská komise, Rada ministrů, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropská investiční banka, Hospodářský a sociální výbor.

 1973 přistoupily k Evropskému společenství Velká Británie, Dánsko a Irsko,
 1981 Řecko,
 1986 Španělsko a Portugalsko.

1979 přijat Evropský měnový systém (postupné zpevňování směnných kursů měn členských států jako přípravný krok k ustavení měnové unie).
1986 přijat Jednotný evropský akt, který upravil římské smlouvy s cílem urychlit rozhodovací procesy v Evropském společenství a dovršit jednotný trh.

1992 podepsána maastrichtská Smlouva o Evropské unii, která prohlubuje existující spolupráci členských zemí a předpokládá postupnou integraci členských států i v dalších oblastech (hospodářská a měnová unie, společná zahraniční a bezpečnostní politika, sociální politika).

 1995 přistoupily k Evropské unii Finsko, Rakousko a Švédsko.

Hodnocení referátu Evropská unie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 265×
  193 slov

Komentáře k referátu Evropská unie