Stoicismus

Stoici (Stoický - klidný mírný; odvozeno od budovy v Aténách "stoá poikilé" = barevná sloupová síň", kde založil Zenon z Kitia vlastní filosofickou školu) navázali ve zhruba 3. století př. Kr. na Academii (Platón) a peripatetiky. Poprvé použili pojem "tabula rasa" - dávali důraz na zkušenost (de facto empirismus). Navázali na kynickou školu, překonali ji. Zdůrazňovali ale i soucit (!) s trpícími - v té době novinka). Svou tvorbu dělil (dle vejce):

logika - skořápka

přírodní vědy (fyzika a další) - bílek

etika - žloutek (nejvyšší vědění, k jehož pochopení jsou třeba nejprve bílek a skořápka)

eudaumenia = blaženost: život je v souladu s rozumem a přírodou (motiv stoické etiky)

Ctnosti (stoicismus)

4 ctnosti (vlastnosti v souladu s naší přirozeností) - podle stoiků jsou přirozené a jejich opakem jsou neřesti, jež jsou nepřirozené; vše jiné, např. majetek, čest, apod., je lhostejné... ony ctnosti (převzaté od Platóna):

  • moudrost
  • statečnost
  • uměřenost
  • spravedlnost

Názor na sebevraždu (řecky exatógé): "Dveře jsou otevřeny, ale neodcházej bez důvodu". Sebevražda je nejvyšším projevem mravní svobody, ale není to útěk.

Zavádění pojmů:

povinnosti - správné jednání plynoucí z pravého myšlení - "Člověk je součástí celku"

neřesti - vlastnosti, které vznikají pod vlivem afektu - "Bohatství by mělo býti lhostejné"

Představitelé stoicismu

Seneca Lucius (Říman), byl vychovatelem Nerona (smrt: udušení v páře, vypití jedu, podřezání žil)

císař Marcus Aurelius: Hovory k sobě - zápisky, v nichž líčí nenávist ke křesťanům

Epiktét (bývalý otrok): Epiktétovy rozpravy a Moudrost stoika Epiktéta

Hodnocení referátu Stoicismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 280×
  225 slov

Komentáře k referátu Stoicismus

:-(
Článek má značné nedostatky, rozhodně nedoporučuji jako jediný zdroj k tak obsáhlému tématu.