Elektřina

Proton má elementární náboj +
Elektron má elementární náboj -
Neutron nemá elementární náboj

El. náboj: fyz. veličina
Označení: Q
Jednotka: 1C ( coulomb)

Elektrování- třením, dotykem
Novodurová tyč se elektruje záporně( z kožešiny se přemístí elektrony na povrchovou plochu kožešiny).
Skleněná tyč se elektruje kladně(z tyče se přemístí elektrony na povrchovou vrstvu tkaniny)

Elektrické pole
Kolem elektrovaného tělesa existuje el. pole. To se projevuje elektrickou silou která je přitažlivá nebo odpudivá.

El.proud - v kovovém vodiči je usměrněný, uspořádaný proud vodivostních elektronů.
El. proud
Označení: I
Jednotka: A (amper)

Směr el. proudu: od - k +.
Dohodnutý směr el. proudu: od + k -.

El. vodiče- velké množství volných elektronů.
El.nevodiče(izolanty)- velmi malé množství volných elektronů- dřevo papír.
Podmínky el. proudu:
1. elektrony volné-vodivostní
2. el. pole(el.síla)- zdroj el. napětí

Napětí je rozdíl potenciální(polohových energií částic v různých místech el. pole).
elektrické napětí mezi dvěma místy je určeno prací kterou musíme vykonat abychom přenesly kladný el. náboj o velikosti 1 C z jednoho místa do druhého.
El. napětí : -fyz. veličina
Označení: U
Jednotka: 1 V (volt)
1 V = 1J
1C U = W -práce
Q-náboj

Hodnocení referátu Elektřina

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. prosinec 2007
  5 930×
  180 slov

Komentáře k referátu Elektřina