Obecná fyzika

Fyzice se říkalo přírodní filozofie, protože přemýšlí o reálném světě a zkoumá ho. Fyzici se snaží porozumět vesmíru a objastnit jeho zákákonosti od nejmohutnějších a nevzdálenějších galaxií po nejnepatrnější neviditelné částice. Přední představitelé této vědecké disciplíny se potýkají z otázkami, jako: Co nás přitahuje k zemskému povrchu? Co je to čas? Co je uvnitř atomu?

Práce fyziků je kombinací teorie a experimentu. Udělají experiment a pak vysloví hypotézu založenou na určitém nápadu, který objasní výsledek pokusu. Potom udělají další pokusy, aby si hypotézu ověřili. Teprve potom zformulují teorii. Některým pokusům se podařilo objasnit zákonitosti přírody s tak nevšedním úspěchem, že se na ně odvoláváme jako na fyzikální zákony. Jeden z nich říká, že se nic nemůže pohybovat rychleji než světlo. Tento zákon vyslovil r. 1905 německý fyzik Albert Einsten(1879-1955) ve své speciální teorii relativity.

Mezníky ve fyzice:
200 let před n. l. – objasňuje řecký vědec Archimedes nadlehčování těles v kapalinách a přichází na to, jak funguje páka.

1687 – Anglický fyzik Isaak Newton formuluje pohybové zákony a gravitační zákon.

1900 – Německý fyzik Max Planck navrhuje kvantovou teorii.

1905- Něm. Fyzik Albert Einstein publikuje svou speciální teorii relativity a 1906 obecnou teorii relativity(jednotná teorie času, prostoru a gravitace)

1939 – Něm. Fyzici Fritz Straaaman a Otto Hahn štěpí atom.

Hodnocení referátu Obecná fyzika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. duben 2008
  4 129×
  209 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Obecná fyzika